College: gebied station Nijmegen-Goffert 'sterk verdichten' met woningbouw, smart industry en commerciële functies

College: gebied station Nijmegen-Goffert 'sterk verdichten' met woningbouw, smart industry en commerciële functies

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college wil ruimte maken om in de omgeving van station Nijmegen-Goffert 987 woningen en 114 short stay woningen voor de huisvesting voor onder andere werknemers van bedrijven op Winkelsteeg die tijdelijk in Nederland verblijven. Ook moet er ruimte komen voor uitbreidingsmogelijkheden van de Novio Tech Campus en commerciële functies zoals een koffiebar en een sportschool. Om dit te kunnen realiseren moeten wel de Neerbosscheweg en Graafseweg deels verlegd worden.

Gebied sterk verdichten

Het college zet sterk in op het herontwikkelen van het gebied De Winkelsteeg. De omgeving van station Nijmegen-Goffert is wat het college betreft een goede plek voor het intensiveren en versnellen van de woningbouw met haar goede OV-bereikbaarheid. Daarom wil men het stationsgebied sterk verdichten met een mix van wonen, werken en voorzieningen. Naast 987 woningen voorzien en 114 short stay ‘woningen’ is er wat het college betreft ruimte voor circa 35.000 m2 bruto vloeroppervlak werkruimte met kansen voor de uitbreiding van de Novio Tech Campus voor meer 'smart industry' en 2.000 m2 voor commerciële functies. Eerder werd al bekend dat op het Jonkerbosplein een moskee gerealiseerd gaat worden.

"Veel ruimte als je wegen verlegt"

“Als je het gebied goed bekijkt, zie je dat daar eigenlijk heel veel ruimte is rondom het Jonkerbosplein en het Nelson Mandelaplein”, zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “Ten noorden van het station en tussen de BMW-garage en het station. Om die ruimte goed te kunnen benutten, moeten wel de ‘pootjes’ van de Graafseweg en de Neerbosscheweg bij elkaar gevoegd worden. De loop van die wegen zullen op dat punt dan ook verlegd moeten worden. Daarbij mag de doorstroom niet in het geding komen, zeker niet voor de S100 als belangrijke ader voor autoverkeer. We zijn dit aan het onderzoeken, maar het lijkt mogelijk te zijn.”

Woningbouwimpuls

Gezien de situatie op woningmarkt in Nijmegen wil het college tempo maken met woningbouw. Landelijk heeft het ministerie van Binnenlands Zaken 1 miljard euro vrijgemaakt voor aanvragen in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI) gelden. Deze worden in vier tranches beschikbaar gesteld. De tweede tranche heeft als uiterste indiendatum 23 november 2020. Daarvoor heeft het college een aanvraag ingediend. Onderdeel van die aanvraag is ook de realisatie van 500 tijdelijke woningen op de locatie Nieuwe Dukenburgseweg 21. In de eerste tranche heeft Nijmegen al geld toegezegd gekregen van het ministerie voor het gebied rondom het Centraal Station van Nijmegen.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}