College: ‘Groenestraat niet onveiliger dan andere ontsluitingswegen’

College: ‘Groenestraat niet onveiliger dan andere ontsluitingswegen’

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college is van mening dat de Groenestraat niet onveiliger is dan andere ontsluitingswegen, en dat er geen sprake zou zijn van onhandelbare parkeerdruk bij de komst van een Action in het voormalige Albert Heijn-pand. Omwonenden maken zich juist wel zorgen om de verkeersveiligheid en de parkeerdruk. In navolging daarvan stelden VVD en VoorNijmegen.NU vragen aan het college.

Verkeersveiligheid

De verhuizing van de Albert Heijn naar het Smit-Draad terrein heeft de verkeersdrukte eerder verhoogd dan verminderd, merkte omwonende Wim van Beurden vorig jaar op. ‘De files groeien alleen meer en de verkeersveiligheid laat steeds meer te wensen over.’ Volgens het college is de verkeersveiligheid op de Groenestraat echter niet in het gedrang. ‘De Groenestraat is een ontsluitingsweg waar een maximum snelheid geldt van 50 km/uur. Uit ons snelheidsregistratiesysteem blijkt dat 85% van de verkeersdeelnemers zich hier ook aan de geldende snelheid houdt. Bij ontsluitingswegen passen we bij voorkeur vrij liggende fietspaden toe. Vanwege de breedte van de Groenestraat is hier niet overal ruimte voor. Op de delen waar geen vrij liggende fietspaden zijn, zijn fietsstroken toegepast. Daarnaast is voor voetgangers de oversteek gefaciliteerd middels meerdere zebrapaden en geregelde oversteken. Hiermee is een veilige inrichting van de weg gefaciliteerd. Uit de registratie van ongevallen blijkt niet dat op de Groenestraat meer ongevallen zijn dan op andere ontsluitingswegen. Uiteraard streven we er naar om de veiligheid op eenzelfde niveau te houden.’

Parkeerdruk

Ook over meer parkeerdruk bij de komst van de Action maken omwonende zich zorgen: ‘Hoewel met de verhuizing van de Albert Heijn naar het Smit-Draad terrein de parkeerdruk wat heeft verminderd, verwachten we dat het met de komst van de Action juist erger wordt dan het was. We hadden een kleine Albert Heijn met een lokaal karakter, waar vooral mensen uit de buurt boodschappen deden en vaak te voet of te fiets kwamen. De Action gaat klanten van verderaf trekken en dus ook meer automobilisten die hun auto ergens kwijt moeten.’ Het college ziet dit voor nu niet zo, maar vindt ook dat Action zelf een toekomstig parkeerprobleem zou moeten oplossen. ‘Bij de nieuwe AH zijn ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Voor vestiging van de Action geldt dat bij de winkel op het achter terrein parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers. Het college is niet voornemens om meer parkeergelegenheid te realiseren. Die ruimte heeft de gemeente ook niet en dat zou alleen maar verkeer genereren. Op het moment dat de winkels meer parkeerruimte vragen zal dat op eigen terrein opgelost moeten worden, zoals dat standaard in ons beleid is opgenomen.’

Sceptisch

De VVD is niet overtuigd van de antwoorden van het college. 'Wij zijn nieuwsgierig waar de Action deze parkeergelegenheid zou kunnen realiseren', zegt fractievolger Dennis Walraven. 'We blijven sceptisch over de verkeersveiligheid op de Groenestraat en zullen dit scherp in de gaten blijven houden.'

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}