College krijgt geen ‘carte blanche’ voor strategische aankopen Winkelsteeg en Stationsgebied

College krijgt geen ‘carte blanche’ voor strategische aankopen Winkelsteeg en Stationsgebied

NIJMEGEN – De Nijmeegse gemeenteraad kan zich niet vinden in een voorstel van het college om een budget van 50 miljoen beschikbaar te stellen voor aankopen van percelen in de Winkelsteeg en het Stationsgebied en enkel bij aankopen boven de 10 miljoen deze voor te leggen aan de raad voor zienswijzen. Het college wil gebruikmaken van voorkeursrecht in deze gebieden, en zegt daarom snel te moeten kunnen handelen.

Herontwikkelen

Het college wil beide gebieden herontwikkelen. Daarom wil het gebruikmaken van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), die voor een periode van drie jaar vastlegt dat percelen bij verkoop eerst aan de gemeente moeten worden aangeboden. Die moet daar vervolgens binnen zes weken op ingaan, anders vervalt het voorkeursrecht. Normaliter heeft de Nijmeegse gemeenteraad het recht om op aankopen van boven de 100.000 euro zienswijzen in te dienen. De raad kan er echter niet over besluiten, omdat de aankoop van percelen een collegebevoegdheid is.

Carte blanche

Het college vraagt de raad nu om voor de aankoop van percelen in de te herontwikkelen gebieden een budget van 50 miljoen euro beschikbaar te stellen waarvan strategische aankopen gedaan kunnen worden. Pas boven de 10 miljoen euro wil men naar de raad komen voor zienswijzen. Dat ziet de raad niet zitten, mede omdat er voor de gebieden nog geen uitgewerkte omgevingsvisie en planexploitatie zijn. ‘Wat nu als de raad die visie en planexploitatie helemaal niet steunt?’, vraagt Will Reichgelt (50Plus) zich af. ‘De raad kan zo haar taak niet naar behoren uitvoeren.’ ‘Waarom moet de wethouder nu in een keer 50 miljoen euro hebben, als er nog niets vaststaat?’, zegt Dennis Walraven (VVD). ‘En waarom pas wordt de raad pas bij aankopen vanaf de 10 miljoen euro? Het gaat om gigantische bedragen.’ ‘Er zijn in Nijmegen niet zoveel panden duurder dan 10 miljoen euro’, merkt Wendy Grutters (Stadspartij DNF) op. ‘Feitelijk vraagt het college hier om carte blanche.’

Regie

‘Begin volgend jaar hebben we de planexploitaties voor beide gebieden,’ vertelt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). ‘Daar is om verschillende redenen nog tijd voor nodig. Ondertussen hebben we de Wvg opgelegd voor deze gebieden, en dat schept verplichtingen voor ons. Als een aanbieding wordt gedaan, worden wij als college geacht om binnen zes weken daarop te reageren. Doen we dat niet, dan vervalt de Wvg voor dit perceel, en dan zijn we de regie kwijt. Dus we moeten snel handelen volgens de kaders die de Wvg ons meegeeft. Om te voorkomen dat het fout gaat stellen we voor om voor maximaal 50 miljoen met maximum van 10 miljoen per perceel tegen marktwaarde aan te kopen. Deze kunnen we ook weer verkopen tegen dezelfde marktwaarde. Het risico is maximaal 5 procent, dus maximaal 5 miljoen euro. We vragen de raad om te handelen binnen deze kaders. Wil de raad andere kaders meegeven, dan sta ik daarvoor open.’

Onder voorbehoud

‘Je kunt altijd, zonder de raad vooraf daarin mee te nemen, een deal onder voorbehoud van goedkeuring van de raad sluiten’, vindt Hans van Hooft (SP). ‘Dat je zonder goedkeuring een probleem krijgt met de Wvg kan de raad meenemen. Het is prima als er pakketjes aankopen in één keer aan de raad worden aangeboden. Het college kan dan nog steeds snel en adequaat handelen en de raad kan vinger aan de pols houden. Want het gaat om veel geld en gezien het budgetrecht van de gemeenteraad, hoort de raad daar wel over te gaan.’

Mogelijkheid binnen termijnen Wvg

Omdat verschillende partijen deze wens uitspreken, is Vergunst bereid te kijken wat er mogelijk is om de gemeenteraad tegemoet te komen binnen de kaders van de Wvg. ‘Ik wil wel toezeggen dat we aankopen onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad willen doen, maar ik moet wel de termijnen uitzoeken in relatie tot de Wvg. Ik kom zo snel mogelijk terug met een redelijke termijn waarin aankopen voorgelegd worden en er ruimte voor zienswijzen is.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}