Nijmegen maakt evenementen mogelijk op terrein NYMA

Nijmegen maakt evenementen mogelijk op terrein NYMA

NIJMEGEN – Vanaf komend voorjaar is het mogelijk om evenementen te organiseren op het voormalige fabrieksterrein van de NYMA in Nijmegen-West. Hiervoor is door het college een aantal tijdelijke regels en richtlijnen vastgesteld.

De regels zijn van tijdelijke aard, omdat de uiteindelijke functie van het gebied nog niet bekend is.

Puntensysteem

Net als voor andere evenemententerreinen in Nijmegen geldt voor NYMA een puntensysteem. Afhankelijk van duur, dagdeel en geluidsniveau wordt een puntenaantal bepaald per evenement. Die punten gaan af van het totaal aantal punten dat het terrein per jaar kan besteden. Voor NYMA zijn 360 punten beschikbaar, wat vergelijkbaar is met tien geluidsdagen. Daarnaast geldt een eindtijd van 23.00 op weekdagen en 24.00 op dagen voorafgaand aan een weekend- of feestdag. In het totaal mag een evenement per dag niet langer dan tien uur duren.

Ambitie

De gemeente werkt aan een nieuwe invulling van het NYMA-terrein. De ambitie is om er een plek voor vrijetijdsbesteding, creatieve industrie en sport van te maken. Met toelaten van evenementen loopt men hier alvast op vooruit. Wanneer het terrein een meer definitieve invulling krijgt, worden de tijdelijke regels en randvoorwaarden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

 

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}