College Nijmegen wil biomassa niet uitsluiten, Stadspartij DNF en PvdD boos

College Nijmegen wil biomassa niet uitsluiten, Stadspartij DNF en PvdD boos

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college wil biomassaverbranding niet geheel uitsluiten als brandstof voor het verwarmen van huizen tijdens de energietransitie. De Partij voor de Dieren en Stadspartij DNF dienden daartegen een initiatiefvoorstel in.

De partijen willen zo mogelijkheden uitsluiten om in Nijmegen nieuwe biomassacentrales te bouwen en vroegen ook deze uitsluiting te verwerken in de Warmtevisie van de gemeente. Beide partijen zijn ronduit ontevreden met het antwoord van het college.

Biomassaketel

Het college vindt dat er geen volledige uitsluitingen gemaakt moeten worden gedurende de transitieperiode. ‘Beleidsmatig kan de Warmtevisie geen plaats zijn voor uitsluiting van wat geregeld is in landelijke wetgeving’, laat men per brief aan de gemeenteraad weten. ‘Ook in het licht van de huidige ontwikkelingen in het Klimaatakkoord komt de Nijmeegse warmtevisie nog steeds overeen met landelijk en provinciaal beleid. Voorts denken wij ook dat het belangrijk is in deze transitieperiode ruimte te houden voor kleinschalige initiatieven, bijvoorbeeld een kleine biomassaketel op een warmtenet voor een buurt, in afwachting op aantakking op het grote warmtenet. We kunnen met elkaar verkennen of er voorwaarden te stellen zijn waaronder dit soort initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden.’

'Te gek voor woorden'

Jean-Paul Broeren (Stadspartij DNF), mede-indiener van het initiatiefvoorstel, is boos over het antwoord van het college. 'Te gek voor woorden dat ze toch aan biomassa willen', vindt Broeren. 'In het hele land zijn er nu provincies en gemeentelijke overheden die ervan af willen. Onderzoek wijst uit dat het gewoon slecht is. Kleinere centrales zijn vaak vervuilender dan de grote, omdat daar minder strenge regels voor zijn. Dit is echt een groen sprookje en voor sprookjes moet je naar de Efteling en naar de klimaatdrammers. Kleine warmtenetten kunnen gewoon nog op ons schone gas bijgestookt worden tot we een ander alternatief hebben. Ze verbieden wel vuurwerk, want de luchtkwaliteit, maar ze zijn wel bereid ons te vergiftigen met uitstoot van biomassa. Open haard en vuurkorven, daar willen ze van af, maar wel zelf al het hout opbranden. Dan zegt de wethouder dat die lucht wordt gefilterd. Ja, dat doet mijn katalysator ook, maar de auto moet wel ook uit het straatbeeld verdwijnen.'

'Onbegrijpelijk en schadelijk'

Ook Eline Lauret (Partij voor de Dieren) heeft weinig begrip voor het standpunt van het college. 'Dit standpunt is onbegrijpelijk en schadelijk. Biomassaverbranding versnelt klimaatverandering, bewerkstelligt ontbossing en zorgt voor biodiversiteitsverlies. De verbranding van biomassa is daarom niet duurzaam. Dat geldt voor alle verbranding van biomassa in grote en kleine biomassacentrales. Kleinere zijn wel schadelijker dan grote biomassacentrales als het gaat om uitstoot, en dus luchtkwaliteit en volksgezondheid. Biomassa kent bovendien hoogwaardiger toepassingen dan verbranding. Bij verbranding wordt dus geld weggegooid. Dit college durft hier kennelijk geen eigen verantwoordelijkheid te nemen en verschuilt zich achter halfslachtig landelijk beleid. We gaan ervan uit dat de raadsleden uit de coalitiepartijen wél bereid zijn ons initiatiefvoorstel te steunen en biomassaverbranding uit de Warmtevisie te schrappen. De argumenten in ons voorstel zijn precies dezelfde als die zij eerder hebben onderschreven, toen ze onze motie tegen een biomassacentrale op het Engie-terrein steunden.'

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}