College Nijmegen gaat zin zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen onderzoeken

College Nijmegen gaat zin zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen onderzoeken

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college is bereid om te onderzoeken of een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen zinnig en wenselijk is. De PvdA stelt dit voor als oplossing om beleggers te dwarsbomen en starters en mensen met een laag- en middeninkomen meer kansen te geven op de woningmarkt.

Al in 18 gemeentes

Steeds meer gemeenten, waaronder Utrecht en Amsterdam, die samen met Nijmegen de top 3 van steden met het grootste woningtekort vormen, kiezen er voor een zelfbewoningsplicht in te stellen bij de verkoop van nieuwbouwwoningen. Hierdoor wordt de aankoop door beleggers voor verhuur onmogelijk wordt. Het zou inmiddels al om 18 gemeentes gaan. Dat blijkt uit een inventarisatie onder gemeentes die het Financieele Dagblad onlangs maakte. De PvdA zou graag zien dat ook Nijmegen kiest voor een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. “Juist in een stad als Nijmegen met veel nieuwbouw kan dit een onderdeel zijn om starters en mensen met een laag- en middeninkomen meer kansen te geven op de woningmarkt,” vindt raadslid Charlotte Brand.

“Geen sprake van op grote schaal opkopen door beleggers”

In Nijmegen is echter geen sprake van beleggers die op grote schaal nieuwbouwwoningen opkopen, zegt het college. “Dat blijkt uit gesprekken met de belangrijkste ontwikkelaars en makelaars in de stad. In een aantal gevallen worden er wel woningen in de Waalsprong verhuurd, maar dat is projectgewijs en daarvan zijn we altijd van tevoren op de hoogte gesteld.” Vanwege de grote woningvraag worden de nieuwbouwwoningen in Nijmegen in de meeste projecten verkocht door geïnteresseerden zich in te laten schrijven. “Heel incidenteel blijkt er dan sprake te zijn van een belegger, maar op dit moment zijn de meeste nieuwbouwkoopwoningen in Nijmegen vrij duur en daardoor minder interessant om te beleggen.”

Onderzoek naar zin zelfbewoningsplicht

Toch geeft het college aan wel bereid te zijn te onderzoeken of het ‘zinvol en wenselijk’ is om een zelfbewoningsplicht in te stellen. Wat de PvdA betreft zou dit voorlopig voor de duur van vijf jaar moeten zijn met de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nijmegen als ondergrens. “De duur van de plicht en de maximale koopprijs van de woning meegenomen in het onderzoek,” aldus het college. In het uitvoeringsprogramma Wonen van het college is opgenomen dat men wil gaan voor de realisatie van minimaal 2000 betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs tot 280.000 euro. “Hierbij zou wel degelijk ook overwogen kunnen worden om een zelfbewoningsplicht in te stellen.” In de bestaande woningvoorraad zijn echter veel meer woningen die interessant zijn voor beleggers, merkt het college op. “Het Ministerie is bezig met een regeling om zelfbewoningsplicht ook in de bestaande woningvoorraad mogelijk te maken. Dat zou veel meer soelaas bieden.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}