College Nijmegen: 'Geen thuisbezorgservice voor reisdocumenten en rijbewijzen instellen'

College Nijmegen: 'Geen thuisbezorgservice voor reisdocumenten en rijbewijzen instellen'

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college ziet de meerwaarde niet van een thuisbezorgservice voor reisdocumenten en kan volgens de wet rijbewijzen überhaupt niet thuis laten bezorgen. Op initiatief van PvdA, Stadspartij DNF, D66 en 50Plus onderzocht de gemeente een aantal scenario's voor zo'n thuisbezorgservice. Op basis daarvan adviseert het college de raad om hier niet mee door te gaan.

Initiatief

PvdA, Stadspartij DNF, D66 en 50Plus wilden dat scenario’s voor het bezorgen van identiteitsbewijzen en rijbewijzen uitgezocht werden om dat het Steunpunt van de Stadswinkel in Dukenburg een dag per week minder geopend wordt dat voorheen. Voor inwoners met weinig tijd, die slecht ter been zijn of ver van de Stadswinkel of het Steunpunt wonen zou dit een extra mogelijkheid bieden om hun reisdocumenten of rijbewijzen te kunnen ontvangen. Mensen onder de 35 en boven de 75 jaar zouden volgens hen graag gebruik maken van een dergelijke optie.

Rijbewijzen

In het onderzoek is alleen het thuisbezorgen van reisdocumenten meegenomen. ‘Rijbewijzen bezorgen mag niet volgens de wet’, zegt burgemeester Hubert Bruls. ‘Er zijn gemeenten die hier toch mee gestart zijn, maar zij werken hiermee buiten de wet om. Dit willen we in Nijmegen niet doen.’ Het is overigens wel de wens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer om thuisbezorgen van rijbewijzen op termijn in te voeren, maar er wordt nog onderzocht of de burger daadwerkelijk bereid is voor deze service te betalen. ‘Daarnaast is het momenteel onduidelijk of het verstrekken van rijbewijzen op termijn een gemeentelijke taak blijft. Ook hierover geeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer nog geen uitsluitsel.’

Kanttekeningen

Het college maakt sowieso een aantal kanttekeningen bij het invoeren van een thuisbezorgservice voor reisdocumenten. ‘Reisdocumenten zijn vanaf 2014 10 jaar geldig. Aanvragers komen dus maar één keer per 10 jaar een reisdocument aanvragen en ophalen. Dat aanvragen zal te allen tijde in de Stadswinkel of bij het Steunpunt moeten gebeuren. Daarnaast wordt de aanvraag voor inwoners in zorgcentra, penitentiaire inrichtingen en bedlegerige inwoners nu al thuis verzorgd. Daar wordt zo’n 80 à 90 keer per jaar gebruik van gemaakt. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat er vooral behoefte is aan deze extra service bij de groep kwetsbare Nijmegenaren die momenteel de documenten al thuisbezorgd krijgen.’

Drie scenario's

De gemeente onderzocht drie scenario’s. Daar waar de bezorgservice gratis zou zijn, zou 35 procent van de inwoners hier gebruik van maken en kost het de gemeente 13,07 euro extra per reisdocument. Verbindt de gemeente er kosten van 4,95 euro aan, dan wil nog maar 4 procent er gebruik van maken, waardoor het per reisdocument 13,65 euro extra kost. Wordt er 15,73 euro voor de service gevraagd, dan maakt nog maar 1 procent er gebruik van en kost het de gemeente per reisdocument 14,52 euro extra. Op basis van de verwachte beperkte deelname en de kosten adviseert het college om voor géén van de scenario’s te kiezen en dus niet over te gaan tot het invoeren van de bezorgservice. In die zin is het college niet van standpunt veranderd, want dit maakte men in 2018 al duidelijk aan de raad. ‘Als de gemeenteraad dit wel wil gaan doen, moet er veel geld op tafel gelegd worden om een relatief kleine groep te helpen’, zegt burgemeester Bruls.

'Jammer, zou meerwaarde kunnen hebben'

Indiener van de motie Charlotte Brand (PvdA) vindt de conclusie ‘jammer’. ‘Ons initiatief is erop gericht om jongeren en ouderen tegemoet te komen, zeker nu de service bij het Steunpunt en de Stadswinkel beperkter geworden is. Voor mijn gevoel kan het wel degelijk meerwaarde hebben en kunnen we erover praten of het het geld waard is, maar ik proef uit de woorden van het college duidelijk dat men er niet welwillend tegenover staat en het advies is duidelijk. Ik ga met de mede-indieners van de motie overleggen wat er verder mee gaan doen. Maar laat het duidelijk zijn dat ik vind dat dit onderwerp op dit moment ondergeschikt is aan de huidige situaties. We moeten nu vooral eerst alles doen om ondernemers te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de zorg kan doorgaan.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}