College Nijmegen: ‘Kritisch kijken naar functie en voortbestaan wijkcentra’

College Nijmegen: ‘Kritisch kijken naar functie en voortbestaan wijkcentra’

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college wil kritisch gaan kijken naar de functie van wijkaccommodaties. Dit vanuit een nieuw beleid dat minder gericht is op het faciliteren door middel van vastgoed en meer op het ondersteunen van activiteiten. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een aantal minder succesvolle wijkcentra gesloten wordt.

De gemeente gaat, na goedkeuring van de gemeenteraad, in gesprek met wijkbewoners om te kijken waar de behoeftes liggen en deze ingevuld kunnen worden.

'Jarenlang niet goed naar omgegeken'

Het college beschrijft in een nieuw beleidskader hoe men inwonersinitiatieven wil stimuleren, faciliteren en accommoderen om de sociale cohesie en maatschappelijke participatie van inwoners in de dagelijkse leefomgeving te versterken. De aangewezen ruimtes voor ontmoetingen tussen wijkbewoners zijn traditioneel de wijkaccommodaties. ‘Wijkcentra zijn in mijn ogen een soort huiskamer waar mensen samenkomen’, zegt wethouder Bert Velthuis (SP). ‘Het zijn belangrijke centra om mensen laagdrempelig te helpen. Maar we hebben er jarenlang niet goed naar omgekeken, en het wordt nu tijd er eens kritisch naar te kijken. Sommige wijkcentra lopen uitstekend, maar er zijn er ook wel een aantal waarbij dat helaas niet het geval is. Met name in stadsdelen waar meer mensen eenzaamheid ervaren wordt er goed in de behoefte voorzien en dragen de wijkcentra echt bij aan onze doelstelling van een sociale stad. Maar ze zijn ook allemaal verschillend en moeten vooral toegespitst worden op wat voor de wijk noodzakelijk is. Er zijn wijkcentra waar de nadruk ligt op het beantwoorden van hulpvragen, maar we willen juist ook faciliteren dat er activiteiten plaatsvinden waarbij mensen elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Zo verbeter je de sociale samenhang in een wijk.’

'Kritisch kijken naar de toekomst van sommige centra'

Tot nu faciliteerde de gemeente vooral door middel van vastgoed. In het nieuwe wijkaccommodatiebeleid faciliteert de gemeente via subsidiëring van activiteiten of ruimtes en ondersteuning op de programmatische sturing van wijkaccommodaties. ‘Dat betekent wel ook dat we heel kritisch gaan kijken naar de toekomst van sommige centra’, zegt Velthuis. ‘Sommige behoeven een opknapbeurt, bijvoorbeeld Titus Brandsma, waar de temperaturen in de zomer tot 40 graden kunnen oplopen binnen. Bepaalde centra draaien echter ook dermate slecht dat we moeten overwegen om ze te gaan sluiten. Daar wil ik nu nog niet op vooruitlopen, want we gaan eerst in gesprek met de gebruikers van de wijkcentra en met de wijk.’

Minimaal één plek per stadsdeel

Het college garandeert dat er per stadsdeel minimaal één, en mogelijk meer, plekken komen of blijven waar de drie gestelde basisfuncties (het stimuleren en mogelijk maken van ontmoeten en participeren, het geven van informatie en advies, en ruimte geven aan ondersteuning) ingevuld en gehuisvest worden. Dat kan in de bestaande wijkaccommodaties zijn, maar ook in andere ruimtes die in gemeentelijke of particulier bezit zijn. Laagdrempelig welzijns- en zorgaanbod met een informatie-, advies- of ontmoetingsfunctie krijgt voorrang bij permanente huisvesting in een wijkaccommodatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Stip. Verder is er ruimte voor nieuwe initiatieven en voor de inbreng van inwoners. De mogelijkheid van het nultarief voor inwonersactiviteiten wordt gehandhaafd.

Geen bezuinigingsmaatregel

Velthuis benadrukt dat er niet bezuinigd wordt op wijkaccommodaties in het algemeen. ‘Ik wil wel duidelijk stellen dat dit geen bezuinigingsmaatregel is. De middelen binnen het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie blijven gelijk. Maar het kan wel zo zijn dat de investering in het ene centrum deels bekostigd wordt uit de besparing die het oplevert om een ander, minder succesvol centrum te sluiten. Er worden zeker geen activiteiten geschrapt, want die willen juist vooral faciliteren. Wel kan het zijn dat gewenste activiteiten op een andere locatie gaan plaatsvinden.’

Gemeenteraad

De gemeenteraad mag nog wel haar zegje doen over de plannen van het college. Velthuis: ‘Als de raad hier positief over besluit, starten we de gesprekken met bezoekers en de wijk, zo gauw dat in het kader van COVID-19 weer kan.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}