College Nijmegen: "Lijn 7 naar Afrika Museum liever niet tijdelijk opheffen, lijn 14 niet meer over de Waalkade"

College Nijmegen: "Lijn 7 naar Afrika Museum liever niet tijdelijk opheffen, lijn 14 niet meer over de Waalkade"

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college is het niet eens met een voorgestelde dienstregeling voor Breng waarbij lijn 7 van het centrum naar het Afrika Museum via een aantal zorglocaties tijdelijk zou verdwijnen. Wel kan het college zich vinden in het opheffen van lijn 1 naar Malden, het aanpassen van de route van lijn 14 waardoor er minder bussen over de Waalkade gaan en een oplossing om de Aldenhof toch van een volwaardige busverbinding met het centrum van Nijmegen te voorzien.

"Lijn 7 in stand houden"

In de voorgestelde dienstregeling wordt lijn 7 van het centrum van Nijmegen naar het Afrika Museum opgeheven. De provincie heeft laten weten dat in het definitieve vervoersplan de opheffing van lijn 7 tijdelijk is, als gevolg van COVID-19 en dat na de terugkeer van reizigers in het openbaar vervoer de dienst wordt hervat. Het Nijmeegse college kan zich echter niet vinden in een tijdelijke opheffing van de lijn. “Zonder lijn 7 zijn de loopafstanden voor Pro Persona, het Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis, de Thermen en het Afrikamuseum, naar de dichtstbijzijnde bushalte te lang. Zeker daar waar het gaat om zorglocaties voor ouderen is het vanuit de maatschappelijk functie van het openbaar vervoer belangrijk om bushaltes nabij te hebben. Bovendien bestaat de lijn nog maar een jaar. Afgesproken was om de lijn te promoten en de reizigersaantallen van de lijn te evalueren. Gezien COVID-19 heeft geen promotie plaats gevonden en geven de reizigersaantallen geen goed beeld van de daadwerkelijke potentie. Zeker ook gezien het feit dat de lijn nu een belbus is, omdat triage nodig is bij kleine bussen voor COVID-19.”

Lijn 1 wordt opgeheven

Het college kan zich wel vinden in het opheffen van lijn 1 van Nijmegen naar Malden. “In Nijmegen rijdt lijn 1 parallel aan lijn 6 en lijn 14. Breng heeft aangegeven dat deze lijnen nog voldoende capaciteit hebben en dat blijkt ook uit de studie naar hoogwaardig openbaar vervoer die in opdracht van de provincie is gedaan. Wij hebben dan ook geen bezwaar tegen het opheffen van deze lijn. Wel zien wij graag dat met het opheffen van lijn 1 een frequentieverhoging van lijn 83 wordt gerealiseerd. Wij kunnen ons voorstellen dat dit pas realistisch is zodra de reizigersaantallen weer op het niveau liggen van voor COVID-19.”

Lijn 14 niet meer over de Waalkade, maar via de Oversteek en Joris Ivensplein

Met het voorstel om lijn 14 van Arnehem naar Brakkestein in Nijmegen via de Oversteek en het Joris Ivensplein te laten rijden, is het college het ook eens. “Hiermee verbetert de bus-bereikbaarheid van het Waalfront. Een bijkomend voordeel is dat het aantal bussen dat via de Waalkade rijdt hiermee afneemt. Een nadeel is dat bewoners vanuit de wijk Oosterhout niet meer met lijn 14 naar station Lent kunnen, maar dit kan nog wel met lijn 331. Ook halteert lijn 14 niet meer bij de halte Citadel College, maar lijn 331 nog wel. Een ander nadeel is dat er meer bussen via de Parkweg rijden, terwijl de bewoners hier juist liever minder bussen zien rijden. Maar de Parkweg is en blijft nu eenmaal een belangrijke busroute om de binnenstadhalte Plein 1944 te bereiken. De voordelen vinden wij sterker wegen dan de nadelen en wij kunnen ons dan ook vinden in dit voorstel. Zodra de benodigde doorsteek voor de bus in het Waalfront is gerealiseerd kan lijn 14 via de voorgestelde route gaan rijden.”

Volwaardige buslijn voor Aldenhof

Voor de bewoners van de Aldenhof komt er weer een volwaardige busverbinding tussen hun wijk en het centrum van Nijmegen. Lijn 331 eindigt nu nog altijd in de Weezenhof (tot wel 8 keer per uur), maar eindigt vanaf het ingaan van de nieuwe dienstregeling twee keer per uur in de Aldenhof en de overige keren in de Weezenhof (2 tot 6 keer per uur). Op die momenten dat de frequentie van lijn 331 lager is dan 4 keer per uur, bedient het huidige kleine busje van lijn 4 naar Lindenholt Oost via Station Dukenburg de Aldenhof. Dat is in de avonden en op zondag. In het verlengde van deze wijziging wordt de bedieningsperiode van lijn 4 beperkt en wordt de route van lijn 11 verlengd via Lindenholt Oost. “Wij zijn verheugd met het feit dat voor de Aldenhof een oplossing is gevonden. Zodra de benodigde keerlus voor de bus is gerealiseerd kan lijn 331 ook de Aldenhof bedienen.”

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}