College Nijmegen: Nieuw plan voor sluiting tippelzone

College Nijmegen: Nieuw plan voor sluiting tippelzone

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college van B&W blijft bij zijn standpunt dat de tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat op termijn moet verdwijnen. De komende periode gaat het college een plan van aanpak ontwikkelen, waarbij men veel aandacht gaat besteden aan onder meer de huisvestingssituatie, vervangend werk en uitgebreide zorg voor de prostituees.

Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad onder de kop ‘Zorgaanpak straatsekswerkers’.  

Het college wijst erop dat de groep kwetsbare sekswerkers goed bij de gemeente en de zorginstanties in beeld is. Men wil ook de ervaringen benutten van andere gemeenten die de afgelopen jaren hun tippelzones hebben gesloten, dan wel inmiddels besloten hebben om dit te gaan doen.

Totaal andere mening gemeenteraad

Nog vóór de zomer van 2020 wil het college, samen met betrokken partijen en externe deskundigen, het plan van aanpak hebben uitgewerkt. Het kan dan door de gemeenteraad worden besproken, waarna via een zorgvuldig proces de sluiting van de tippelzone kan worden gerealiseerd, zo stelt het college in de brief.

Opvallend genoeg heeft het overgrote deel van de gemeenteraad een andere mening. De gemeenteraad wil de tippelzone juist openhouden en ook openstellen voor nieuwe sekswerkers. De gemeenteraad is bang dat bij sluiting de straatsekswerkers ondergronds gaan, met alle risico’s van dien.

De raadsleden benadrukken dat de zorginstanties zoals GGD en Iriszorg evenals de politie pleiten voor het openhouden van de tippelzone.

Andere aanpak nodig

Met het plan van aanpak hoopt het college de patstelling met de gemeenteraad te doorbreken. Het college erkent dat het beleid van de afgelopen 20 jaar, dat was bedoeld om de sekswerkers een alternatief buiten de straatprostitutie te bieden, onvoldoende resultaat heeft opgeleverd.

“De consequentie daarvan is dat de vaak kommervolle persoonlijke omstandigheden waaronder deze vrouwen hun diensten aanbieden – met hoge risico’s voor hun gezondheid, lichamelijke welbevinden en veiligheid – en het feit dat ze zo aangewezen blijven op het uitoefenen van een illegaal beroep, in stand blijven,” zo staat er in de brief.

Het college constateert dat een andere aanpak nodig is om deze vrouwen een alternatief te bieden. Het college: “Dat is ons eenvoudige vertrekpunt. En daar hoort bij een sluiting op termijn van de tippelzone.”

Ook aandacht voor vrouwen zonder pasje

Verder zegt het college dat men eerst pas stappen zal zetten in de richting van sluiting van de tippelzone, als men er van overtuigd is dat de nieuwe zorgaanpak daadwerkelijk voldoet aan de geformuleerde uitgangspunten.   

Volgens het college wordt er in het plan van aanpak vanzelfsprekend ook aandacht besteed aan de vrouwen die (voor zover binding met Nijmegen bestaat) op dit moment niet over een pasje beschikken voor de tippelzone, van wie de meesten overigens al in beeld zijn bij de hulpverlening.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}