College Nijmegen: “Tarieven wijkcentra niet verhoogd maar afgestemd op activiteiten”

College Nijmegen: “Tarieven wijkcentra niet verhoogd maar afgestemd op activiteiten”

NIJMEGEN – De tarieven voor zaalhuur in Nijmeegse wijkcentra zijn niet verhoogd, maar de tarieven kwam niet overal overeen met de activiteiten van de organisatoren, zegt het college. Een aantal partijen die gebruikmaken van wijkcentra in Nijmegen heeft te horen gekregen dat zij (meer) moeten gaan betalen voor zaalhuur. VoorNijmegen.NU stelde er vragen over aan het college.

Bridgeclub

Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) maakt zich zorgen over ‘drastische verhogingen’ van zaalhuur in de wijkcentra. “Voor het gebruik van ruimtes in de wijkcentra zijn kosten verschuldigd. Daarnaast zijn er organisaties die recht hebben op het zogenaamde 'nultarief', zoals bewonersorganisaties. Bijvoorbeeld een bridgeclub voor een twintigtal die in de winter wekelijks bij elkaar komt. Deze club heeft per brief te horen gekregen dat vanaf 2021 zij zaalhuur verschuldigd is. Tot 2021 nultarief en dan in stappen naar het volle tarief in 2023. Uiteindelijk komt dit neer op EUR 1300 per jaar.”

'Vervuiling' in toepassen regels

Het college bestrijdt echter dat de tarieven gewijzigd zijn. “De aanleiding van het verzenden van de brief is het correct toepassen van het tarievenbeleid in onze wijkaccommodaties. Er vinden echter doorlopend wijzigingen plaats in activiteiten, in beheer, in aanbieders, in gebruik en gebruikers van de accommodaties. Daardoor is onbedoeld ‘vervuiling’ in het toepassen van de regels ontstaan. Daarom hebben we bij alle huurders van het afgelopen seizoen gecontroleerd of alles qua uitgangspunt nog klopte. We hebben geconstateerd dat dat niet overal het geval was. De toepassing van de tarieven kwam niet overal overeen met de activiteiten van de organisatoren. Met ingang van het nieuwe seizoen (2020/2021) ontvangen alle gebruikers bij hun nieuwe huuraanvragen het juiste tarief voor hun activiteiten. Dat kan hetzelfde tarief zijn als het vorige seizoen, of een ander tarief. Wij hanteren een overgangsregeling daar waar dat past en enkele gebruikers zullen wij uitnodigen voor een toelichtend gesprek.

Doodsteek

Eigenhuijsen noemt een verhoging van kosten de ‘doodsteek’ voor sommige clubs. “Wij zien erop toe dat het nultarief op de juiste manier wordt toegepast dan wel benut”, zegt het college. “Als de activiteit niet onder het nultarief valt, dan kan de organisator subsidie aanvragen. De 'doodsteek' is zeker niet iets waar wij op uit zijn. Wel op een juist gebruik van het nultarief. Indien men kan aantonen dat de tariefindeling niet juist is, dan zullen wij dit bespreken met de organisator. Wij komen daar dan samen uit.” Eigenhuijsen geeft aan van plan te zijn woensdagavond in de gemeenteraadsvergadering een amendement in te dienen om ervoor te zorgen dat voor de clubs waarvoor het nultarief gold dit ook blijft gelden. De PvdA komt met een motie om de huurharmonisatie van de wijkcentra per direct te bevriezen en pas door te voeren als de beperkingen op het aantal bezoekers in de te huren ruimtes van wijkcentra in relatie tot de corona-maatregelen zijn opgeheven. Ook wil de partij dat de toegang tot het nultarief overeind gehouden voor alle organisaties die activiteiten organiseren voor en ten behoeve van de inwoners van Nijmegen.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}