College Nijmegen: uitzetting bij korte detentie voorkomen met bijstand voor woonlasten

College Nijmegen: uitzetting bij korte detentie voorkomen met bijstand voor woonlasten

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college wil een bijzondere bijstand invoeren voor woonlasten tijdens een korte periode van detentie. Zo wil men voorkomen dat de personen in kwestie hun woning verliezen en op de nachtopvang aangewezen zijn. De bijkomende kosten zijn naar verwachting lager dan de kosten van een uitzettingsprocedure.

Uit de nachtopvang houden

De bijzondere bijstand voor woonlasten geldt tijdens een korte periode van detentie die langer is dan één maand, maar maximaal zes maanden is. ‘Er is een groot tekort aan woningen in Nijmegen waardoor iemand die eenmaal zijn woning kwijt is niet snel zicht heeft op een nieuwe woning. Is iemand zijn woning kwijt, dan is hij ook zijn inschrijving kwijt. Daarmee staat ook werk en/of uitkering en zorgverzekering op het spel.’ Ook wil het college mensen die hun woning verliezen door detentie niet op de nachtopvang aanwijzen. ‘Deze mensen horen niet in de nachtopvang. De nachtopvang is vol en is bedoeld voor kwetsbare daklozen die ook andere hulp of begeleiding nodig hebben. Daarnaast zorgt dakloosheid  voor recidive of diefstal waarbij vaak eten of  goederen voor eerste levensbehoeften wordt gestolen. Dit veroorzaakt maatschappelijke overlast en kosten.’ Ook speelt het financiële aspect van een uitzetting een rol. ‘Wanneer iemand zijn huis uitgezet wordt, kost de uitzetting circa 8.000 euro en de begeleiding na een woninguitzetting circa 50.000 euro per keer. Het is afhankelijk per situatie welke kosten hiermee gepaard gaan, maar de kosten zijn al snel veel hoger dan het doorbetalen van de huur voor maximaal 6 maanden.’

Voorwaarden

De bijzondere bijstand voor woonlasten tijdens detentie wordt in beginsel als geldlening verstrekt en onder bepaalde voorwaarden. ‘Er wordt eerst gekeken of de huur op een andere manier betaald kan worden. Er mag geen huurachterstand zijn en er wordt gekeken of er een andere meerderjarige op het adres woont die de huur kan overnemen. Ook wordt eerst het eigen vermogen ingezet.’ Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt als de straf ook alleen in weekend of vakantietijd uitgezeten kan worden of wanneer er bewust gekozen is voor hechtenis in plaats van een boete.

10 tot 15 mensen per jaar

Het college verwacht dat het om circa 10 tot 15 mensen per jaar zal gaan. Daar zitten natuurlijk wel kosten aan verbonden, maar deze zijn naar het college verwacht lager dan de eerder genoemde kosten die komen kijken bij een uitzetting. ‘De kosten voor huur liggen rond de 600 euro per maand. De tijd in detentie zal variëren tussen de één en zes maanden. We schatten de kosten tussen de 10.000 en 30.000 euro per jaar. Eind 2020 evalueren we de regeling en kunnen we een betere inschatting geven van de totale kosten. Ook bekijken we of de voorwaarden zoals nu gesteld aangescherpt of aangepast dienen te worden.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}