College Nijmegen werkt voorstel uit om verzoek tot referendum laagdrempeliger en AVG-proof te maken

College Nijmegen werkt voorstel uit om verzoek tot referendum laagdrempeliger en AVG-proof te maken

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college gaat aan de slag met een voorstel om het verkrijgen van een ondersteuningsverklaring voor een verzoek tot referendum te updaten, zodat het laagdrempelig en volgens de AVG-regels rondom privacy kan. De huidige referendumverordening dateert van 2004 en voldoet niet meer aan de huidige eisen. De aanzet hiertoe werd gegeven door VoorNijmegen.NU, dat met een initiatiefvoorstel kwam.

Drempel

VoorNijmegen.NU-fractievoorzitter Paul Eigenhuijsen wil graag dat de procedure op weg naar een verzoek tot referendum laagdrempeliger wordt. ‘Nu moeten iedereen die tekent voor een ondersteuningsverklaring een kopie van hun legitimatiebewijs overleggen, om fraude te voorkomen. Dat is een drempel voor mensen. Daarnaast hebben we te maken gekregen met AVG-wetgeving, waar de huidige verordening nooit op aangepast is. Deze voldoet daar dan ook niet aan.’ Een verschuiving naar digitaal ondertekenen zou de drempel kunnen verlagen. Eigenhuijsen is daarbij niet bang dat een nieuwe drempel wordt opgeworpen voor ouderen. ‘Ik durf wel te stellen dat mijn moeder het digitaal zou kunnen. Maar de analoge mogelijkheid moet ook zeker blijven bestaan.’

'In één keer goed doen'

Andere partijen zijn het ermee eens dat de referendumverordening wel een update kan gebruiken. ‘Wij zijn liever meer dan minder referenda’, zegt Yurre Wieken (SP). Wel laten veel partijen het liever aan het college met een voorstel komen. ‘Het is beter om het in één keer goed te doen dan om nu een voorstel aan te nemen en daar laten weer een wijziging vanuit het college op te moeten aannemen,’ vindt Marijke Synhaeve (D66). Een reeds bestaand voorstel van de VNG kan hierbij als fundering dienen, hoewel Eigenhuijsen zegt zijn initiatiefvoorstel daarop op gebaseerd te hebben.

Identificatie

In het voorstel van VoorNijmegen.NU ontbreekt volgens burgemeester Hubert Bruls (CDA) namelijk de identiteitsvereiste, waardoor er ruimte voor fraude zou ontstaan. ‘Uw aanpassing in letterlijke zin voorkomt niet de fraudegevoeligheid, maar zet de deur juist mee ropen. Dat moeten we niet willen. We kunnen niet een systeem vervangen voor iets dat niet deugt op fraudegevoeligheid.’ Daarom zijn verschillende fracties het erover eens dat er gebruik gemaakt zou moeten kunnen worden van DigiD, of het minder bekende systeem IRMA. ‘Dat is open source, eenvoudig in gebruik, niet commercieel én van Nijmeegse makelij’, zegt Charlotte Brand (PvdA). ‘Met de inzet daarvan kunnen wij als gemeente een voortrekkersrol nemen.’ Ook Joep Bos-Coenraad (GroenLinks) ziet dat wel zitten: ‘Het lijkt mij waardevol om voorloper te zijn, en IRMA is een elegante, privacygevoelige oplossing.’ Andere partijen zien heil in het aanbieden van IRMA én DigiD.

Voorstel college

Omdat een deel van de huidige verordening is niet in lijn met de AVG-regelgeving, vindt ook Bruls een update noodzakelijk. ‘We moeten geen passages hebben die schuren met wetgeving, dus daarom is een update inderdaad nodig. Maar er moet op een sluitende manier naar de identiteit van een ondertekenaar gevraagd kunnen worden. We gaan zorgdragen voor een laagdrempelige mogelijkheid om ondersteuningsverklaringen te verzamelen die ook fraudebestendig en privacygevoelig is. IRMA en DigiD zijn daar in principe voor geschikt. Maar laten we de techniek niet nu bepalen. Dat heeft ook met beschikbaarheid en bekendheid te maken, namelijk. Met IRMA kun je daarmee een nieuwe drempel opwerpen die er niet is bij DigiD.’ De burgemeester zegt toe dat het college voor 1 oktober met een voorstel naar de raad komt. Ook Eigenhuijsen kan zich hier in vinden, maar geeft ook aan dat hij zijn initiatiefvoorstel aanhoudt en gaat bijschaven.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}