College Nijmegen wil 'illegale' kringloopwinkels legaliseren

College Nijmegen wil 'illegale' kringloopwinkels legaliseren

NIJMEGEN – Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad om het vestigen van Nijmeegse kringloopwinkels buiten buurt- en wijkwinkelcentra onder voorwaarden te legaliseren. Momenteel lopen er handhavingstrajecten tegen twee kringloopwinkels die eigenlijk niet op hun locatie gevestigd mogen zijn omdat die niet de bestemming detailhandel heeft.

Het gaat om MARO aan de Heidebloemstraat en Kringloopwinkel Marcel aan de Marie Curiestraat. Als de raad het voorstel accepteert, kunnen bestaande kringloopwinkels op het aanvragen van een omgevingsvergunning gewezen worden en kunnen de handhavingstrajecten gestopt worden.

Draagkracht en ruimte

Kringloopwinkels vestigen zich om twee hoofdredenen buiten de winkelcentra. Ten eerste zijn de huurprijzen voor panden binnen de winkelcentra vaak te hoog voor de financiële draagkracht van de kringloopwinkel. Ten tweede hebben kringloopwinkels veel ruimte nodig, en units van zulk formaat zijn schaars binnen winkelcentra. Bovendien moeten artikelen met een groot volume aan- en afgevoerd kunnen worden.

Voordelen en nadelen

De reden dat het college de stap tot legalisering buiten de winkelcentra wil maken, is een weging van de voor en nadelen van kringloopwinkels die men gemaakt heeft. De positieve effecten hebben daarbij nadrukkelijk de overhand. Zo constateert het college dat kringloopwinkels voor werk en werkervaringsplekken zorgen, een positieve sociale functie in de wijk hebben, helpen armeren in een aantal behoeftes te voorzien, leegstand tegengaan en de circulaire economie bevorderen. Daar tegenover staan de nadelen dat ze voor een verkeerstoename in de wijk zorgen en vaak een rommelige uitstraling hebben. Het college vertrouwt erop dat goed overleg vanuit wijkmanagement met zittende winkeliers leidt tot het aanpakken van dit probleem.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een kringloopwinkel is dat er aan de parkeernormen voldaan kan worden. Deze zijn niet hoog voor kringloopwinkels, maar zijn wel een harde voorwaarde. Dit kan inhouden dat de initiatiefnemer de huidige verkeerssituatie inzichtelijk moet te maken door het uitvoeren van een parkeeronderzoek of tellingen. Ook wil het college een spreiding van kringloopwinkels. Kringloopwinkels mogen niet binnen een straal van 250 meter van elkaar gevestigd worden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}