College Nijmegen wil tijdelijk extra geld uittrekken om Stip-wijksteunpunten te ondersteunen

College Nijmegen wil tijdelijk extra geld uittrekken om Stip-wijksteunpunten te ondersteunen

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college wil tijdelijk extra geld uittrekken om Stips, steunpunten in de wijk, te ondersteunen in het voortzetten van hun werkzaamheden. De Stips lopen momenteel tegen hun grenzen aan, waardoor knelpunten niet in overal in de stad meer kunnen worden opgevangen. Vooral in Dukenburg en Hatert is er sprake van overvraging.

Knelpunten

Stips zijn steunpunten voor informatie, advies en ontmoeting in de wijk. In een Stip kunnen inwoners van Nijmgen vragen stellen over zaken als wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. Ook kan men er informatie krijgen over de wijk. Van die service wordt volop gebruik gemaakt. Zoveel, dat de rekenkamer van de gemeente Nijmegen nu in een onderzoek aangeeft aan dat de Stips tegen hun grenzen aanlopen en dat de knelpunten niet in alle stadsdelen meer binnen de huidige kaders kunnen worden opgevangen.

Dukenburg en Hatert

De hoeveelheid vragen en bezoekers in Dukenburg en Hatert kent een grote stijging ten opzichte van 2018. In Dukenburg is het aantal vragen met 38 procent gestegen en in Hatert met 23 procent. Hatert is de Stip waar de meeste vragen per dagdeel worden gesteld, namelijk 24. In Dukenburg is dit 21. Gemiddeld voor alle Stips is dit 10 vragen per dagdeel. De hoeveelheid werkbegeleiding is niet meer toereikend door de toenemende drukte en complexere vragen bij de Stips. De uitvoerende organisatie Bindkracht10 vraagt daarom 2 fte extra werkbegeleiding aan.

Aanvullende subsidies

De prangende knelpunten bij de drukste Stips, namelijk Dukenburg, Hatert en Oud-West kunnen tijdelijk opgelost met behulp van een aanvullende subsidies. Door een verruiming van de capaciteit (19,5 uur in Dukenburg en 13,5 uur in Hatert) worden vrijwilligers beter begeleid en krijgt de werkbegeleider meer ruimte voor ondersteuning en het overnemen bij complexe casussen. Daarnaast kan de openstelling van de Stips worden verruimd, waardoor bezoekers meer verspreid over de week komen.

Coronavirus

De verwachting is dat de groei in 2020 toeneemt, ondanks de situatie rondom het coronavirus. ‘We hebben geen indicatie dat er minder gebruik gemaakt wordt van de Stips nu’, zegt wethouder Grete Visser (D66). ‘Er wordt zelfs dankbaar gebruik gemaakt van de telefonische Stip-lijnen.’ Het is mogelijk dat door de coronamaatregelen voor een bepaalde tijd een andere invulling wordt gegeven aan de omschreven werkzaamheden vanuit deze subsidie, door bijvoorbeeld een uitbreiding van de Stip informatielijn en ondersteuningsmaatregelen aan kwetsbaren. ‘Ook in deze tijd is de extra inzet nodig.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}