College Nijmegen: 'Zie af van verplaatsing woonboten Oostkanaaldijk naar Cuijk'

College Nijmegen: 'Zie af van verplaatsing woonboten Oostkanaaldijk naar Cuijk'

NIJMEGEN – In een voorstel aan de raad adviseert het college om af te zien van de verplaatsing van de woonboten aan de Oostkanaaldijk. De mogelijkheid om de boten te verhuizen naar Cuijk is door de gemeente bestudeerd, maar volgens het college toch geen reële oplossing gebleken.

De perikelen rondom de  woonboten aan de Oostkanaaldijk spelen al langer. De boten zijn sinds het aannemen van het bestemmingsplan 'Kanaalhavens' uit 2013 niet positief bevonden als geschikte woon- en leefomgeving vanwege de mogelijke belemmeringen voor omliggende bedrijven. Het daarbij behorende veiligheidsrisico voor de bewoners van de woonboten maakt dat het stadsbestuur heeft overwogen om de boten te verplaatsen. De Kraaijenbergse Plassen in Cuijk is toen genoemd als een potentiele locatie.

Te weinig draagvlak voor verhuizing

Een verplaatsing naar Cuijk zou echter een hoog kostenplaatje met zich mee brengen van 700.000 euro; bovendien kan er in Cuijk een maximale vergunning van 10 jaar worden verleend. De Nijmeegse gemeente zou daarbij verantwoordelijk blijven voor het bereiken van een definitieve oplossing na afloop van deze tijdelijke vergunning.

Uit gesprekken met de acht bewoners van de woonboten concludeert het college tevens dat er voor de verhuizing naar Cuijk te weinig draagvlak bestaat.

Definitieve oplossing

Het college onderzoekt nu een definitieve oplossing voor het probleem. Mede om een einde te maken aan de onrust onder de bewoners. Vast staat dat er in de toekomst niet langer meer gewoond kan worden aan de Oostkanaaldijk. Het college stelt daarom voor om de bewoners met een passende financiële tegemoetkoming te compenseren. Voor de financiering van deze tegemoetkoming bestaat in de begroting nog geen dekking. Bij de Zomernota van volgend jaar zal daar meer duidelijkheid over moeten komen.

Bewoners kunnen alleen beroep doen op de tegemoetkoming als zij binnen de gestelde termijn de woning verlaten. Welke termijn dit precies is, is nog niet duidelijk. "Dat weten we nog niet precies. We gaan de Raad consulteren over het tegemoetkomings-proces. Pas dan kunnen we daar meer over zeggen", aldus de woordvoerder van wethouder Noël Vergunst.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}