College Wijchen: "Indicatiehoogte huishoudelijke hulp terugdringen in strijd tegen tekorten zorgbudget"

College Wijchen: "Indicatiehoogte huishoudelijke hulp terugdringen in strijd tegen tekorten zorgbudget"

WIJCHEN – Het Wijchense college wil de gemiddelde indicatiehoogte voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo proberen terug te brengen naar twee uren per week. Ook overweegt men het ontwikkelen van een hybride gezinshuis en het inrichten van een steunpunt voor lichte ondersteuningsvragen. Het is onderdeel van een laatste pakket aan bezuinigingsmaatregelen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo die het college voordraagt aan de gemeenteraad.

"Juiste zorg op de juiste plaats"

Begin 2020 begon Wijchen met het doorvoeren van stevige maatregelen om de kosten voor Jeugdhulp en Wmo terug te brengen. Net als veel andere gemeentes komt Wijchen niet uit met het budget dat vanuit het Gemeentefonds aan de gemeente toekomt. “Het uitgangspunt dat we goede zorg blijven leveren waar die nodig is, maar we moeten er voor zorgen dat de juiste zorg op de juiste plaats geboden wordt”, zegt wethouder Titus Burgers (PvdA). “We moeten het doen met de middelen die we hebben. De voorgestelde maatregelen zijn de laatste mogelijkheden die we zien om binnen de financiële kaders te komen. Maar als de Rijksoverheid niets doet aan de gemeentelijke budgetten voor Jeugdhulp en Wmo, kunnen we niet binnen die kaders blijven.”

Hybride gezinshuis

Een van de mogelijke bezuinigingsmaatregelen is het ontwikkelen van een zogenaamd ‘hybride gezinshuis’ voor kinderen uit probleemgezinnen. “Door een lokaal gezinshuis te ontwikkelen is het mogelijk als voorwaarde te stellen dat de voorziening enkel door Wijchense kinderen gebruikt kan worden. Dit gezinshuis kan dan gebruikt worden om hybride plannen te maken met ouders, jeugdigen en de zorgaanbieder. De voorziening kan ingezet worden in combinatie met elders verblijven en bij ouders. Op deze wijzen bieden we de zorg, maar verbreken het contact en verantwoordelijkheid van de ouder naar de jeugdige niet. Tegelijk zal een intensieve gezinsbehandeling ambulant worden opgestart. Ouders blijven verantwoordelijk en betrokken maar worden wel gedeeltelijk ontlast en krijgen direct behandeling gericht op de problematische opvoedrelatie die is ontstaan.” Het plan moet nog wel uitgewerkt worden met een zorgaanbieder. Hiervoor moeten nog gesprekken plaatsvinden.

Huishoudelijke hulp

Er wordt nog juridisch onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nieuw normenkader voor huishoudelijke hulp, waarbij het doel is om de gemiddelde indicatiehoogte naar twee uren per weeg terug te brengen. “Door de vergrijzing, het langer zelfstandig thuis wonen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief zijn de kosten voor de hulp bij het huishouden niet beheersbaar. Het invoeren van een nieuw normenkader voor huishoudelijke hulp met als doel de gemiddelde indicatiehoogte naar twee uren per week terug te brengen kan deze kosten terugbrengen. Er bestaat dan wel nog steeds de mogelijkheid tot meer of minder inzet aan ondersteuning. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de cliënt.”

Steunpunt lichte ondersteuningsvragen

Het college overweegt ook het inrichten van een steunpunt voor lichte ondersteuningsvragen. “Inwoners met een indicatie met een vaste uren per week hebben niet iedere week vragen en kunnen beter in hun kracht gezet worden met een coachende stijl van ondersteuning. Het sociaal wijkteam kan zelf lichte ondersteuning bieden waardoor er minder overdrachtsmomenten voor inwoners zijn. Zo kunnen we behoefte gericht werken. De inwoner komt alleen als er vragen zijn.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}