College Wijchen vraagt raad om meer geld voor project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’

College Wijchen vraagt raad om meer geld voor project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’

WIJCHEN – Het Wijchense college vraagt de gemeenteraad om 185.000 euro extra beschikbaar stellen voor de voorbereiding van het herinrichtingsproject ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’. De voorbereidingskosten vallen door onder andere fouten en de coronacrisis hoger uit. De gemeente kampt al met tekorten en staat onder toezicht van de provincie.

Voorbereidingskosten project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’

Het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ betreft de herinrichting van het gebied tussen het Kasteel van Wijchen en het Wijchens Meer. De voorbereiding van het project is momenteel in volle gang. Deze voorbereiding wordt bekostigd via de eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten. De voorbereidingskosten bestaan uit de kosten van externe adviseurs, kosten van interne uren, onderzoekskosten en plankosten. Voor de laatste voorbereidingsfase is nu een aanvullend krediet van 185.000 euro nodig bovenop de eerder beschikbaar gestelde 685.000 om de laatste voorbereidingskosten te kunnen maken voor het project, totdat de grondexploitatie wordt vastgesteld.

Kosten hoger dan verwacht

De voorbereidingskosten blijken nu hoger te zijn dan het college eerder verwachtte. ‘We hebben geprobeerd om vooraf zo goed mogelijk een inschatting te maken, maar dat is lastig. Dit is geen standaard project en het doorlopen proces is een innovatief en complex traject. We hebben daarom gaandeweg moeten bijstellen. We hebben niet bij voorbaat een heel ruim bedrag aan de gemeenteraad gevraagd, omdat we dat eerder niet konden verantwoorden. Gaandeweg krijgen we meer inzicht in het proces en dus in de bijbehorende kosten. We blijven hier scherp op; bij iedere uitgave bedenken we vooraf of het noodzakelijk is om tot het gewenste resultaat te komen.’ In totaal bedraagt het voorbereidingskrediet daarmee 870.000 euro. ‘Gezien de omvang van dit project is dit bedrag realistisch en niet ongebruikelijk.’

Coronacrisis

De coronacrisis speelt volgens het college ook mee in de hoger uitvallende kosten. ‘De coronacrisis heeft ook gevolgen gehad voor de planning’, zo laat men weten aan de gemeenteraad. ‘Fysieke afspraken waren een tijd onmogelijk. Hierdoor hebben we afspraken moeten annuleren. Daarna hebben we de communicatie digitaal voortgezet. Dit heeft voor vertraging gezorgd en extra kosten met zich mee gebracht.’

Fouten marktpartijen

Ook de marktpartijen die zich inschreven voor de uitvoer van het project, Dura Vermeer en Team Ter Steege, zouden voor extra kosten hebben gezorgd. ‘Bij de beoordeling van de twee inschrijvingen hebben we geconstateerd dat beide partijen een fout hebben gemaakt. We hebben beide partijen de gelegenheid gegeven hun inschrijving aan te passen. Voor een deel zijn de inschrijvingen daarna opnieuw beoordeeld. Zoals gedurende het hele traject gaat zorgvuldigheid en kwaliteit boven snelheid. Deze tussenstap in het proces heeft wel extra tijd gekost en dus ook extra geld.’ De kosten van de fouten van de marktpartijen waren volgens het college niet af te wenden op de marktpartijen zelf. ‘In de tenderprocedure dragen alle betrokkenen hun eigen kosten, dus ook wij. Het alternatief was dat we de tenderprocedure zouden stoppen. Dan hadden we een hele nieuwe procedure moeten opstarten. De kosten daarvan zouden vele malen hoger zijn.’

Bezuinigingen en toezicht provincie

Het krediet moet vooralsnog uit de Algemene Reserve van de gemeente Wijchen komen. Eerder werd echter al bekend dat Wijchen het boekjaar 2019 afsloot met een negatief saldo op de begroting van 1,2 miljoen euro. Eerder besloot de gemeenteraad al dat een forse bezuiniging op de Jeugdhulp en Wmo noodzakelijk was. Daarna bleek dat de bezuinigingsdoelen door de coronacrisis en financiële hulp voor zorgaanbieders niet in de nabije toekomst gehaald zouden worden. De gemeente Wijchen staat onder het 'repressief toezicht' van de provincie Gelderland. Als er door de gemeenteraad geen extra krediet wordt vastgesteld, kan de contractvorming niet worden uitgevoerd, laat het college weten. ‘Ook wordt de grondexploitatie minder betrouwbaar doordat we geen archeologisch vooronderzoek kunnen uitvoeren.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}