College ziet niets in extra belijning Plein 1944 tegen overlast fietsers

College ziet niets in extra belijning Plein 1944 tegen overlast fietsers

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college ziet het niet zitten om extra belijning aan te brengen op Plein 1944 om overlast van fietsers voor voetgangers in te perken. Enkele partijen in de gemeenteraad toonden hier enkele weken geleden interesse in. Het college meent dat belijning het probleem niet gaat oplossen.

Niet wenselijk

Aan de zijde van de Vue-bioscoop is volgens raadsleden een onveilige situatie waarbij voetgangers aangereden worden. Daarom pleiten VVD en VoorNijmegen.NU voor belijning. ‘Hoewel het technisch mogelijk is om belijning aan te brengen, vinden wij dit om een aantal redenen niet wenselijk’, laat het college weten. ‘Allereerst past de belijning niet in het straatbeeld. Daarnaast zorgt belijning ervoor dat er voor fietsers een eigen ruimte ontstaat waardoor zij deze ruimte zullen toe-eigenen. Door het aanbrengen van belijning ontstaat daarnaast een rechte lijn voor fietsers waardoor de snelheid omhoog gaat. Mogelijk heeft het aanbrengen van belijning ook een aanzuigende werking op de aantallen fietsers die over Plein 1944 fietsen. Om deze redenen denken wij dat belijning het ervaren probleem niet oplost.’

Extra aandacht

De oorzaak zit hem in gedrag, waarbij zowel fietsers als voetgangers rekening met elkaar dienen te houden, vindt het college, dat daarom adviseert om geen belijning op Plein 1944 aan te brengen. ‘Om irritatie tussen voetgangers en fietsers te voorkomen kan er wel duidelijker worden aangegeven dat in dit deel van de binnenstad de fietser te gast is. Dit is reeds aangegeven met bebording, extra communicatie over dit onderwerp kan hier meer duidelijkheid over geven. ‘ Het college stelt voor om binnen de campagne ‘Nijmegen goed op weg’ aandacht te besteden aan fietsen in de binnenstad door aan te geven waar wel en niet gefietst mag worden en welk gedrag er verwacht wordt van fietsers wanneer zij ‘te gast’ zijn in het voetgangersgebied.

'Verkeerd besluit'

Een verkeerd besluit van dit college, vindt Paul Eigenhuijsen (Voor Nijmegen.NU). 'Ja, de oorzaak is gedrag, maar gedrag kun je sturen. Je hoeft nu maar vijf minuten te gaan kijken om te zien dat het een keer fout moet gaan. Het gaat niet alleen om fietsers, maar ook scooters en bromfietsen rijden kriskras over het plein.' Ook de VVD is teleurgesteld en ziet niets in de voorgestelde actie van het college: 'Het college pleit voor de zoveelste communicatiecampagne die niks gaat opleveren,' vindt raadslid Nick de Graaf.

Pilot

Eigenhuijsen en De Graaf geven aan het onderwerp te gaan agenderen om alsnog voor een pilot met belijning te pleiten. 'We denken dat hiermee de irritatie tussen voetgangers en fietsers juist verminderd kan worden en de veiligheid vergroot kan worden, een win-win situatie,' aldus De Graaf.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}