Column van Vincent Cantrijn: Affaire

Column van Vincent Cantrijn: Affaire

Wekelijks leest Vincent Cantrijn zijn column voor in het radioprogramma Studio de Streek. De aflevering van deze week is hieronder te lezen:

Rik Grashof, formateur van het nieuwe College in Nijmegen, is lid van de Tweede Kamer voor Groen Links. Hij verklaarde deze weken weinig in Den Haag te kunnen zijn. Druk, druk, druk met formeren in Nijmegen. Zo’n 15 tot 20 formatiebijeenkomsten, vooral in de avonduren en overdag de resultaten verwerken tot hapklare brokken. Dat is inderdaad niet niks. First things first voor Rik. Het landsbelang moet dan maar even wijken voor het Nijmeegse belang. Hartelijk dank. Moet hij nu als Tweede Kamerlid vakantiedagen opnemen omdat hij er niet is? Want hij verwacht pas op zijn vroegst eind april met zijn werkzaamheden klaar te zijn. Ik heb maar niet gebeld met personeelszaken van de Tweede Kamer.

De tekst gaat verder onder de video

Liefdewerk, oud papier

Ik was overigens wél benieuwd of zo’n formateursbijbaantje betaald wordt en door wie. De griffie van de gemeente Nijmegen gaf me keurig antwoord. "Rik Grashof wordt voor dit werk niet betaald." Het is dus gewoon liefdewerk oud papier. Wederom hartelijk dank. Want dat komt goed uit. De financiële zorgen voor het op te stellen coalitieakkoord zijn niet gering. En het geld kan maar één keer uitgegeven worden. Tot overmaat van ramp kwam de directie van het Valkhofmuseum afgelopen week doodleuk aanzetten met de vraag om per direct  5,7 miljoen euro op hun rekening te storten en dan graag jaarlijks ook nog eens 325.000 euro extra subsidie. Zo niet; dan dreigt sluiting. "Het is een smak geld”, aldus Hans van Hooft van de SP, daarmee aantonend dat hij best wel verstandige woorden kan spreken. Binnen een paar uur waren er meer dan 100 van-dik-hout-zaagt-men-planken-reacties op de site van de Gelderlander. Of die voor de Raad meetellen als inspraakreactie waag ik sterk te betwijfelen. Daarvoor zijn andere kanalen bedacht. Een Stadsconferentie bijvoorbeeld.

Stadsconferentie

Nijmegenaren mochten gisteren meepraten over het op te stellen coalitieakkoord op een heuse stadsconferentie in het stadhuis. Ik ben niet geweest, dus misschien heb ik geen recht van spreken. Maar als ik lees dat Nijmegenaren worden uitgenodigd om naar het stadhuis te komen om hun inbreng over algemene onderwerpen achter te laten op een ideeënmarkt of kunnen aanschuiven aan tafelgesprekken dan bekruipt me maar één gevoel: "Daar gaan we weer". Herinnert u zich G1000 nog? Nooit meer iets van gehoord. Of acties als Lentekracht – Stadskracht, van Nijmegen naar Wijmegen, Democratic Challenge? En dan nu weer een Stadsconferentie waar ongetwijfeld de altijd aanwezige diehards kwamen opdraven. De vraag of het Valkhofmuseum een smak geld moet krijgen heb ik niet in het programma zien staan. Dat kruit houden de politieke partijen nog wel even droog. Maar niet te lang meer. Het geld voor de komende jaren moet verdeeld worden. Het wordt hom of kuit. Dat is wat ik verwacht van een goed college.

Het Valkhoffestival is van 14 tot en met 20 juli als onderdeel van de Vierdaagsefeesten. Een paar jaar geleden heette dit festival nog de Valkhof Affaire. Wat een noodlot. Het feest heet tegenwoordig het Valkhoffestival. Voor de Raad rest de financiële Valkhofaffaire.

Vincent Cantrijn

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}