Column van Vincent Cantrijn: Compassie

NIJMEGEN – Wekelijks leest Vincent Cantrijn zijn column voor in het radioprogramma Studio de Streek. De aflevering van deze week is hieronder te lezen:

De gemeente Nijmegen ondertekent op 9 november a.s. het Handvest van de Compassie. Daarmee zeggend, dat de stad voor iedereen is. Een stad die staat voor gelijkwaardigheid en mededogen voor elkaar. Over de hele wereld hebben al vijftig steden hun handtekening onder dit Handvest gezet, waaronder vijf in Nederland. Nijmegen kan dus niet achter blijven. Vanaf 9 november gaan we in Nijmegen gecertificeerd compassie voor elkaar tonen. Dat zal de potentiële bewoners van de Skaeve Huse in de Weezenhof en bij Ressen als muziek in de oren klinken. Zij hebben tot nu toe nog maar bar weinig mededogen ondervonden. Na 9 november gaat dit dus eindelijk veranderen. Het zou tijd worden ook.

Tekst gaat verder onder de video.

Verkoopprijs

Energieflex, hoofdsponsor van NEC, gaf afgelopen week qua compassie het goede voorbeeld. De euro’s zijn bijna op; faillissement dreigt. Het weinige geld dat er nog over is wil Energieflex eerst en vooral uitgeven aan hun klanten. NEC moet maar afwachten of er nog wat overblijft uit de financiële boedel. Vind ik een volkomen logische keuze. Maar ik mag toch hopen dat de directie van NEC niet met het ondertekende Handvest van de Compassie richting gemeente gaat zwaaien om verlaging van de verkoopprijs voor het Goffertstadion te vragen of nog meer uitstel van achterstallige huurpenningen. Ook compassie kent zijn grenzen.

Oversteek

NEC heeft zich nog niet officieel gemeld bij de gemeente, dus hebben raadsleden volop tijd om andere belangwekkende zaken aan de orde te stellen. Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.Nu voorop. Hij is voorstander van het verhogen van de maximale snelheid op de Oversteek naar 70 kilometer. Hij onderbouwt zijn standpunt met een fantastische redenering: “Iedereen rijdt toch al te hard.” Ik ga raadsleden vanaf deze plek geen voorbeelden noemen welke kansen dit biedt voor tal van andere interessante voorstellen.  Dat kunnen ze best zelf met deze redenering in het achterhoofd. The sky is the limit. Dat wordt smullen de komende tijd. Hou de media dus in de gaten! Maar Paul heeft nog meer snode plannen. Hij wil dat iedere openbare vergadering in het Stadhuis online gestreamd wordt met beeld en geluid, om de transparantie van de beraadslagingen en besluitvorming te vergroten. Want als een raadslid meewarig nee of juist opvallend ja zit te knikken tijdens een debat, is dat in een schriftelijk verslag niet terug te zien. En dat is niet de bedoeling volgens Paul. Ik heb ooit aan de afdeling Voorlichting van de gemeente Nijmegen gevraagd hoeveel mensen via de livestream naar een raadsvergadering kijken. Een antwoord kon niet gegeven worden. Wellicht uit compassie vanwege het lage aantal.

Roetveegpiet

Het heeft even geduurd, maar je kon er op wachten. Politieke vragen aan het College over de roetveegpiet in Nijmegen. Groen Links vindt een Sinterklaasintocht met roetveegpieten een inclusiever feest dan een intocht met Zwarte Pieten. GroenLinks weet dat ze er niet over gaat, maar ziet het wel als haar taak om een gesprek over dit onderwerp te faciliteren. Ik maak er verder geen woorden over vuil uit compassie met GroenLinks.

Vincent Cantrijn

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}