Cultuur in Nijmegen 'best oké', maar moet aantrekkelijker voor niet-Nijmegenaren

Cultuur in Nijmegen 'best oké',  maar moet aantrekkelijker voor niet-Nijmegenaren

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college wil dat Nijmegen groeit op het gebied van cultuur, en heeft daarom de aanzet gegeven voor een nieuwe cultuurvisie. Daarin staat verbinding met het ruimtelijke, sociaal en economisch domein centraal en wordt er ingezet op cultuur in het onderwijs.

De stad wil graag op cultureel gebied aantrekkelijker worden voor bezoekers van buiten Nijmegen.

Bezoekersaantallen

De afgelopen jaren hebben de gemeente en de culturele instellingen ingezet op openheid en samenwerking. ‘Dat heeft gewerkt’, schrijft het college aan de raad. ‘Partijen binnen de culturele sector weten elkaar beter te vinden en de bezoekersaantallen stijgen. Maar er worden ook kansen gemist.’ In 2019 keek bureau Blueyard op verzoek van de gemeente naar ‘de staat van cultuur’ in Nijmegen. De conclusie was dat het qua cultuur in Nijmegen ‘best oké’ is, maar vooral voor de Nijmegenaren zelf en niet zo zeer voor mensen van buiten de stad.

Topcultuur

De gemeente wil er de komende jaren samen met de culturele organisaties voor zorgen dat meer mensen kunnen en gaan deelnemen aan culturele activiteiten. Tegelijk komt er meer ruimte voor topcultuur (spraakmakende voorstellingen en tentoonstellingen), voor nieuw talent en voor culturele diversiteit. ‘We willen cultuur voor en door iedereen, bijdragen aan een aantrekkelijke stad en ruimte voor experiment en innovatie. Bijvoorbeeld door in te zetten op cultuur in het onderwijs. We kijken samen met het onderwijs of cultuureducatie in alle scholen kan worden gegeven zodat kinderen er vroeg mee in aanraking komen. We vragen aan de culturele sector in te zetten op een brede cultuurparticipatie en te gaan voor artistieke kwaliteit en een divers publiek.’

Duurzaamheid

In de nieuwe aanpak staan duurzaamheid, de sociale stad en het economische aspect centraal. ‘Culturele activiteiten en evenementen kunnen het publiek op laagdrempelige wijze inspirerende voorbeelden op het gebied van duurzaamheid laten zien en zo het omgevingsbewustzijn vergroten. We willen met onze visie zowel de Nijmegenaar als de bezoeker het gevoel van ‘thuis voelen’ en ‘dit is mijn stad’ laten ervaren door cultuur voor en door iedereen te ontwikkelen en erfgoed toegankelijk te maken. Cultuur is een afspiegeling van onze samenleving en is dus net zo divers als onze inwoners. We gaan zorgen voor nieuw publiek en nieuwe ontwikkelingen. We gaan ook focus aanbrengen op kwaliteit.’

Sociale stad

Een ander domein waar aandacht voor is, is die van de sociale stad. ‘Wie aan cultuur doet, werkt ook aan zijn gezondheid. Cultuur activeert bepaalde delen van de hersenen en gaat achteruitgang ervan tegen. Zo heeft cultuur een positieve invloed op de gezondheid van ouderen. Ook aan andere vormen van zorg, denk aan jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen, levert cultuur een belangrijke positieve bijdrage. Zo kan muziek een pijnreducerend effect hebben en helpen bij het verminderen van stress voorafgaand aan een operatie.’

Economie

Ook wordt de link gelegd tussen cultuur en economie. ‘Onze potentiële beroepsbevolking maakt ons in principe aantrekkelijk voor bedrijven en werkgevers, maar daar hoort ook een aantrekkelijk stad bij met voldoende goede culturele voorzieningen, een rijke historie en een hoge ruimtelijke kwaliteit. Ook in de transformatieaanpak van de binnenstad van ‘place to buy’ naar ’place to meet’ speelt cultuur een grote rol als aanjager van de economie.’

Gemeenteraad

De raad beslist na de zomer over de cultuurvisie. Daarna wordt deze verder uitgewerkt. In de overwegingen zullen de financiële problemen die ontstaan zijn voor de stadsbegroting door de tegenvallende bijdrage van het Rijk ongetwijfeld een rol gaan spelen. De visie wordt leidend voor de periode 2021-2024. ‘Zo loopt het een en ander parallel met de provincie, de gemeente Arnhem en de subsidiestromen die bij dit domein horen’, aldus wethouder Noël Vergunst (GroenLinks).

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}