CZ schaft korting op basiszorgverzekering voor minima af

CZ schaft korting op basiszorgverzekering voor minima af

NIJMEGEN – Slecht nieuws voor minima die gebruik maken van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij CZ: de verzekeraar schaft de korting van 7 procent op de basisverzekering voor minima af. Deze actie is een reactie op een wetswijziging die in 2020 ingaat. De gemeente Nijmegen is niet gelukkig met de maatregel, maar accepteert het onder protest. Bij CZ verzekerde minima kunnen eventueel overstappen naar VGZ.

Wetswijziging

Sinds vorig jaar is de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) voor minima aanbesteed. De gemeente is toen in zee gegaan met CZ en VGZ. CZ heeft ingeschreven met een aanbod jaarlijks 7 procent korting op zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering te geven. Per 2020 volgt er echter een wetswijziging die een korting van maximaal 5 procent op de basisverzekering toestaat. CZ heeft daarop besloten de korting niet te verlagen naar 5 procent, maar helemaal af te schaffen. De korting van 7 procent op de aanvullende verzekering voor minima wordt wel gehandhaafd.

Hoog zorgverbruik

Zorgverzekeraars ontvangen een risicoverevening voor de zorgverschillen van verzekerden. Dit omdat ze iedereen moeten accepteren in de basisverzekering en niet mogen differentiëren op basis van persoonskenmerken. Ondanks deze regeling, leiden zorgverzekeraars verlies op polissen met een hoog zorgverbruik, zoals de minimapolissen. Om deze reden schaft CZ haar korting op de basisverzekering af.

Schulden voorkomen

De gemeente hecht grote waarde aan de CAZ. ‘Doordat minima via de CAZ niet voor hoge of onverwachte zorgkosten komen te staan is de CAZ een belangrijk instrument om schulden te voorkomen en zorgmijding onder minima tegen te gaan. Ook besparen we door het aanbieden van de CAZ op onze uitgaven bijzondere bijstand.’

Onder protest geaccepteerd

De gemeente ziet zich gedwongen om deze wijziging van CZ te accepteren. ‘Mede op basis van het advies van onze stadsadvocaat waarin zij aangeeft de haalbaarheid van een juridische procedure gering te achten besluiten wij de beleidswijziging van CZ onder protest te accepteren. De wijzigingsclausule in het contract schrijft voor dat CZ beleidswijzigingen kan doorvoeren. Zij moeten voorstellen daartoe aan ons voorleggen. Als we daar niet mee instemmen geeft ons dat een grond om het contract te ontbinden. Wij kiezen niet voor deze optie. Het ontbinden van de overeenkomst heeft veel gevolgen. Met name voor de circa 5.000 minima die nu verzekerd zijn bij CZ, maar ook voor onze uitvoering. Bij ontbinding bestaat er geen keuzemogelijkheid meer voor de doelgroep binnen de CAZ.’

Hogere premie

Binnenkort wordt duidelijk wat de financiële gevolgen voor minima van deze beleidswijziging van CZ zijn. Op dat moment wordt de hoogte van de premie en de inhoud van het pakket bekend gemaakt door de zorgverzekeraars. ‘Minima gaan hoogst waarschijnlijk te maken krijgen met een hogere premie. Op het moment dat de premie te hoog is hebben minima de keuze vrijheid om over te stappen naar VGZ.’ Minima worden per brief gewezen op de overstapmogelijkheid wanneer ze geconfronteerd worden met een hogere premie als gevolg van het vervallen van de korting op de basispremie bij CZ.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}