Druten investeert 13 miljoen in nieuwe sporthal en nieuw zwembad

Druten investeert 13 miljoen in nieuwe sporthal en nieuw zwembad

DRUTEN – De gemeente Druten gaat op de Gelenberg een nieuwe sporthal en een nieuw zwembad bouwen voor een bedrag van bijna 13 miljoen euro. Als de gemeenteraad binnenkort akkoord gaat, dan zal de bouw plaatsvinden in 2021 en wordt de nieuwe sportaccommodatie één jaar later opgeleverd.

Het college van B&W heeft vier varianten uitgewerkt, waar de gemeenteraad in principe uit kan kiezen. Wel heeft het college een uitgesproken voorkeur voor de vierde variant, namelijk nieuwbouw voor sporthal en zwembad. De sporthal kost globaal bijna 4,5 miljoen euro, het zwembad komt uit op ruim 5 miljoen euro.

Zo duurzaam mogelijke accommodatie  

De sporthal dateert uit 1969 en is volgens het college dringend toe aan een grondige renovatie dan wel nieuwbouw. De gemeenteraad besloot eerder al om de sporthal en het zwembad met elkaar te verbinden door middel van een kantine en horecaruimte. Zo ontstaat er een goed te exploiteren gecombineerde sportaccommodatie.

Het college gaat uit van een zo duurzaam mogelijke accommodatie met veel uitstraling, die gemakkelijk te onderhouden is en goed kan worden geëxploiteerd.

Dankzij de lage rentestand is het voor het college momenteel gunstig om geld te lenen. De stikstofproblematiek en het bouwen in een waterwingebied kunnen echter zorgen voor vertraging van de plannen, zo erkent het college.

Ook Pax Christi gaat sporthal gebruiken

Het Pax Christi College heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor de slechte staat van de gymzalen van de school. Zo moeten de twee gymzalen van de Pax-vestiging aan de Klepperheide worden vervangen. Het Pax Christi staat er echter voor open, om voor de gymlessen gebruik te gaan maken van de nieuw te bouwen sporthal.

In plaats van twee nieuwe gymzalen bouwen voor de Pax, kan dan worden volstaan de nieuwe sporthal uit te breiden met een vierde zaaldeel. Het college en het Pax vinden dit een goede oplossing.

Het college kondigt aan dat alle huidige en toekomstige gebruikers van sporthal en zwembad worden betrokken bij het opstellen van een programma van eisen. Bij de herinrichting van de openbare ruimte zullen alle verenigingendie op de Gelenberg zitten, worden betrokken.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}