Drutens Bosje krijgt definitief grote opknapbeurt

Drutens Bosje krijgt definitief grote opknapbeurt

DRUTEN – Het Drutens Bosje langs de Van Heemstraweg krijgt komende winter en voorjaar een grote opknapbeurt, waarvoor de gemeente Druten bijna 90.000 euro uittrekt. Het college van B&W heeft dit dinsdag besloten.

In zijn huidige vorm bestaat het Drutens Bosje zo'n tien jaar en zijn diverse onderdelen en objecten inmiddels behoorlijk aan slijtage onderhevig. Dat komt mede omdat het een echte publiekstrekker is en druk wordt bezocht, zo stelt het college.

Veel werkzaamheden vanwege veiligheid

Meerdere wegen, paden en watergangen moeten worden verbeterd. Vooral het hoofdfietspad wordt zeer veel gebruikt, waardoor de verharding is versleten en aan erosie onderhevig. Daar komt dan ook een nieuwe toplaag. Dit karwei kan pas in het voorjaar plaatsvinden als de grondtemperatuur weer boven de 14 á 15 graden is.

Van veel speeltoestellen zijn onderdelen verweerd en worden dus vervangen, onder meer vanwege de veiligheid.

De opknapbeurt omvat ook groot onderhoud aan de ijsbaan. Een gedeelte van de ijsbaan was vroeger bos. Wortels en stronken zijn na al die jaren verteerd, waardoor er kuilen en gaten in de bodem zijn ontstaan. De hele toplaag is hierdoor minder afsluitend. De ijsbaan wordt opnieuw geëgaliseerd en krijgt een nieuwe water-stagnerende toplaag.  

Verwijdering 'niet meer vitale bomen'

Zeker 25 bomen moeten vanwege de veiligheid worden gekapt, terwijl er ook veel dood hout langs de paden wordt verwijderd. De 25 bomen zijn volgens de gemeente ´niet meer vitaal´. De bos-, zaag- en plantwerkzaamheden nemen met bijna 30.000 euro een groot deel van het renovatiebudget voor hun rekening. Deze maatregelen worden voornamelijk deze winter al uitgevoerd.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}