Duitsland verbolgen over solo-optreden (‘Alleingang’) Provincie Gelderland

Duitsland verbolgen over solo-optreden (‘Alleingang’) Provincie Gelderland

NIJMEGEN – Het plan rond de reactivering van de spoorlijn Nijmegen- Kleve staat op punt van mislukken, tot grote teleurstelling van Duitse zijde. In Nederland staan de signalen voor een treinverbinding Nijmegen-Kleve op rood. Groesbeek, Nijmegen en de Provincie Gelderland willen de heropening van de verbinding afwijzen. Men wil zich beperken tot de busverbinding.

Van Duitse zijde is hierop met teleurstelling gereageerd. De reactivering zou één van de belangrijkste en meest kansrijke grensoverschrijdende projecten voor Nederland en Duitsland zijn, aldus Stefan Rouenhoff (CDU) en Stephan Haupt (FDP), beide vertegenwoordigers van het deelstaatparlement. Men wil juist dit soort projecten bevorderen. Een betere bereikbaarheid tussen Nijmegen en Kleve is ook van belang om het conglomeraat Düsseldorf, Arnhem/Nijmegen te verbinden. Van Duitse zijde hoopt men dat – zolang het gesprek voortgaat – de deur op een kier blijft.

Tekst gaat verder onder de video.

Onbegrip

De Klever vertegenwoordiger in de Bundestag, Barbara Hendricks, vindt het verloop zeer teleurstellend, maar denkt dat vroegere uitspraken van Nederlandse zijde al deden vermoeden dat men niet wilde meewerken. Zolang er geen officieel bericht van de Provincie Gelderland is, denkt de Landrat dat men ook nog geen definitieve uitspraken kan doen.

De vertegenwoordiger van de Klever Grünen, Michael Bay, die zich al jaren inzet voor een treinverbinding, is pessimistisch en begrijpt het ook niet omdat de regio Nijmegen-Kleve een “Sahelzone” (een lege ‘woestijn’) is: afgesloten van wijder regionaal personenverkeer. De bus is volgens hem geen optie.   

Reactie Provincie Gelderland

Wellicht wat geschrokken van de felle reacties aan met name Duitse zijde, haastte gedeputeerde Conny Bieze te zeggen dat “zij in gesprek wil blijven met alle betrokkenen in de grensregio inclusief de gesprekspartners in Duitsland”, en dat “de statenbrief met rood licht voor Reactivering slechts mededeelt dat in de huidige zittingsperiode van G.S. geen actieve rol van de Provincie Gelderland verwacht kan worden richting reactivering van de railverbinding Nijmegen-Kleve. Er is geen nieuw besluit genomen maar wij blijven, conform het huidige coalitie akkoord, vooralsnog inzetten op het verbeteren van het busvervoer Nijmegen-Kleve”.

Halfjaar in ijskast

Op verzoek van D66, Groen Links en de PvdA kon Bieze wel toezeggen dat in de tweede helft van 2018 een informatiepapier naar Provinciale Staten gestuurd zal worden met actuele en te verwachten reizigersstromen, in relatie tot de kosten van reactivering van de railverbinding. De vraag van enkele leden van Provinciale Staten naar een breder onderzoek met ook aandacht voor maatschappelijke kosten en baten en andere alternatieven dan een trein of een bus, kon zij niet honoreren, omdat: “Wie A zegt (breder onderzoek, red.), ook B moet zeggen (de uitkomsten, red.).

Kortom: de discussie over reactivering van het tracé is voor een dik halfjaar in de ijskast gezet en komt daar eventueel weer uit na de verkiezingen van Provinciale Staten van januari 2019.

Onderzoek naar mogelijkheden

Josef Gietemann, voorzitter van de afdeling Kleve van de SPD en waarnemend burgemeester van Kleve wil een breed onderzoek naar alle mogelijkheden. Te denken is aan opties als trein, bus, lichte tramtrein, accu-tramtrein op bestaande of nieuwe rails of al dan niet bemande zonnetreintjes op het tracé in een betonbak.

De sociaaldemocraten uit Nederland en Duitsland zien ook voordelen aan het tijdelijk “in de ijskast zetten van reactivering van de treinverbinding” omdat er op het tracé waarschijnlijk betere en schonere alternatieven zijn dan alleen een gewone trein.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}