Duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid thema’s Overbetuwe

Duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid thema’s Overbetuwe

OVERBETUWE – Duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid zijn de thema’s van de Prestatieafspraken 2020 in de gemeente Overbetuwe. Deze afspraken zijn donderdag ondertekend door de gemeente, de drie woningcorporaties Vivare, Woonstichting Valburg en Woningstichting Heteren, alsook de drie huurdersorganisaties.

Gezamenlijk werken de deelnemers naar een CO2-neutrale sociale huurvoorraad in 2050. De basis hiervan wordt gemaakt in een zogenoemde Transitievisie Warmte van de gemeente. Het zetten van realistische stappen, aansluitend op de renovatieplanning van woningen, is het uitgangspunt om de huurvoorraad CO2-neutraal te maken. Voor de huurder zouden deze maatregelen niet voor stijging van de woonlasten gaan zorgen. Wel biedt het voor extra comfort in de woning, zo meldt de gemeente Overbetuwe.

Voldoende beschikbare woningen in leefbare wijken

Corporaties, gemeente en huurdersorganisaties willen als gemeenschappelijk doel komen tot de bouw van voldoende woningen. Zo kunnen alle huidige en toekomstige inwoners van Overbetuwe een passende plek in een voor hen geschikte woning hebben. Daarvoor is het volgens de Prestatieafspraken 2020 van belang dat de woningbouw en renovaties op gang worden gehouden en waar mogelijk versneld. Ook moet hierbij constant aandacht voor de leefbaarheid in de wijken blijven.

Met het ondertekenen van de prestatieafspraken is volgens Overbetuwe de start gegeven om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gestelde doelen.

Foto: Gemeente Overbetuwe

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}