Duurzaamheidsslag Gelderse sport als bijdrage Klimaatakkoord

Duurzaamheidsslag Gelderse sport als bijdrage Klimaatakkoord

REGIO – Provincie Gelderland wil de komende jaren fors inzetten op het verduurzamen van sport. Gedeputeerde Jan Markink ondertekende donderdag, samen met andere provincies, het ministerie van VWS, gemeenten, NOC-NSF en sportaanbieders een plan hoe de sportsector bij kan dragen aan het nationale Klimaatakkoord.

Markink: ‘We willen sportaccommodaties helpen om zuiniger te worden met energie, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden aanpakken en sportevenementen verduurzamen.’ Volgens Markink worden de investeringen om een accommodatie vrijwel CO2-neutraal te maken in minder dan 10 jaar terug verdiend. De lagere maandlasten starten al meteen.

7heuvelenloop

Gedeputeerde Markink: ‘Bij sportevenementen valt ook nog veel te winnen. De focus ligt nu vaak op het vervangen van de plastic bekertjes, maar er kan veel meer, kijk maar naar de 7heuvelenloop. Dit is het meest duurzame sportevenement van Nederland. Daar zijn we trots op en kunnen we van leren.’ De 7heuvelenloop gebruikt elektrische auto’s en deelname is goedkoper voor mensen die met het OV komen in plaats van eigen vervoer.

Hulp voor 100 sportevenementen

Komende jaren draagt de provincie bij aan zo’n 100 sportevenementen in Gelderland. Die krijgen hulp bij het verduurzamen. Markink: ‘Verduurzaming is volgens mij een voorwaarde om in de toekomst nog sportevenementen te kunnen houden. Daar moeten we nu stappen in zetten.’

Het nieuwe sportbeleid van de provincie Gelderland zal komend voorjaar rond zijn en wordt dan gepresenteerd aan Provinciale Staten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}