Eerste wijkwarmteplan Hengstdal: één keuze voor hele wijk nog ‘brug te ver’

Eerste wijkwarmteplan Hengstdal: één keuze voor hele wijk nog ‘brug te ver’

NIJMEGEN – De Nijmeegse wijk Hengstdal is de eerste wijk in de stad met een eigen wijkwarmteplan op weg naar het aardgasvrij maken van de stad. Het plan gaat nog niet zo ver als in eerste instantie gehoopt door wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). Er is nog geen duurzaam en betrouwbaar alternatief gevonden voor alle straten in de wijk, en overal moet nog geld bij.

De eerste stap is het actief stimuleren van bewoners om hun woningen te isoleren naar energielabel B.

Aardgasvrij

Het plan is dat de eerste Nijmeegse wijken in 2035 aardgasvrij zijn en de hele stad in 2045. Dat gaat wijk voor wijk. In elke wijk begint dit met een wijkwarmteplan. In de startwijken Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld wordt hier al aan gewerkt. Voor Hengstdal is als eerste week in Nijmegen nu een eerste versie van het wijkwarmteplan klaar. Het plan is in gesprek met wijkbewoners, ondernemers, bewonersgroep Duurzaam Hengstdal, netbeheerder Liander en woningcorporatie Woonwaarts gemaakt. Hierin staat welke stappen in de wijk gezet kunnen worden op weg naar een toekomst zonder aardgas. In het plan staat nog niet wat het beste alternatief is voor aardgas, en ook niet wanneer de levering van aardgas stopt, omdat dat dat nu nog niet eenduidig te zeggen is.

‘Brug te ver’

Inwoners van Hengstdal is gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de keuze voor een alternatief voor aardgas. De meest gehoorde termen zijn duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar en inpasbaar. Wat de bewoners betreft, betekent inpasbaar dat het ruimtelijk in te passen is met zo min mogelijk overlast. Het liefst zien de bewoners een collectief systeem. Uit de eerder opgestelde Warmtevisie blijken de meest kansrijke opties in Hengstdal 'all electric' (alles elektrisch), een warmtenet midden temperatuur of laagtemperatuur of hernieuwbaar gas. Voor deze opties is getoetst hoe duurzaam, betaalbaar en uitvoerbaar ze zijn. De conclusie: het is op dit moment nog niet mogelijk om één verantwoorde keuze te maken voor een alternatief in heel Hengstdal. ‘Oorspronkelijk dachten we dat dit wel al mogelijk zou zijn, maar het blijkt nog een brug te ver om al voor alle straten een andere energiebron te bepalen,’ zegt Tiemens.

‘Er moet overal geld bij’

Geen enkel alternatief lijkt duurzaam, betaalbaar én betrouwbaar. De varianten met stroom zijn niet duurzaam genoeg, want slechts 11 procent van de stroom in Nederland wordt momenteel duurzaam opgewekt. Massaal overstappen op ‘all-electric’ kan ook nog niet. Het huidige elektriciteitsnetwerk kan dit niet aan. ‘Er moet overal geld bij’, vertelt de wethouder. ‘Daarom zijn we heel blij met de kleine 5 miljoen die van het Rijk hebben gekregen voor de proeftuin in Dukenburg. We hebben dezelfde aanvraag gedaan voor Hengstdal voor een soortgelijk bedrag. Ondertussen kunnen we wel kleinschalig alternatieven verkennen voor aardgas in de vorm van pilots. Daarnaast gaan we vast aan de slag met activiteiten om het energieverbruik terug te dringen.’ Ook gaat het Buurt Energie Systeem van start, waarbij via een buurt-warmtepomp 500 woningen in de wijk al over drie jaar gasvrij verwarmd kunnen worden.

Isoleren

De inschatting van het college is dat met isolatiemaatregelen een energielabel B voor de betrokken woningen haalbaar is. De energielabels van de woningen in Hengstdal lopen nu nog uiteen. De recent gebouwde woningen op het Limosterrein zijn goed geïsoleerd. De woningen van Woonwaarts zijn of worden op dit moment gerenoveerd. Zij krijgen grotendeels een label B. Vooral de particuliere woningen scoren vaak lager. Een belangrijk onderdeel van het ten uitvoer brengen van het Wijkwarmteplan is daarom ook om mensen hun woning te laten isoleren. De gemeente en Duurzaam Hengstdal gaan de wijkbewoners en ondernemers hier de komende jaren bij helpen. ‘We hebben woningtypologieën gemaakt, met voor elk type woning een eigen pakket maatregelen en informatie over duurzaamheidsregelingen’, zegt Tiemens. ‘Op die manier stimuleren we mensen om met het isoleren van hun woningen te beginnen. Als we de woningen naar energielabel B kunnen isoleren, kunnen we ze op die voorbereiden op een andere warmtebron.’ De volgende stap is iets aan die energiebron doen. ‘Maar dat is voor de ene buurt makkelijker dan voor de andere buurt. Om sommige plekken is het wel al heel concreet.’

Opnieuw met de wijk bespreken

In de komende weken wordt het opnieuw met de wijk besproken. Deze week wordt een verkorte versie van het wijkwarmteplan huis-aan-huis in de wijk verspreid, samen met de uitnodiging hierop te reageren. Dat kan tot 22 juni telefonisch, schriftelijk of tijdens een online bijeenkomst. Hierna worden alle reacties verwerkt en stelt het college het plan opnieuw vast. Dat gaat vervolgens voor definitieve besluitvorming naar de gemeenteraad.

Uiterlijk 2027 een plan nodig

Volgens het Klimaatakkoord heeft Nijmegen vanaf het moment van de keuze voor een fossielvrij alternatief nog acht jaar de tijd om een aardgasvrije wijk te realiseren. Willen de stad volgens planning in 2035 aardgasvrij zijn, dan moet er dus uiterlijk in 2027 een plan liggen met een alternatief voor aardgas. Of dit haalbaar is, moet blijken uit de landelijke ontwikkelingen en resultaten van de pilots in Hengstdal.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}