Evaluatie Nijmegen: Gladheidsmaatregelen goed uitgepakt

Evaluatie Nijmegen: Gladheidsmaatregelen goed uitgepakt

NIJMEGEN – De maatregel om niet meer tegen gladheid te strooien in 100 Nijmeegse woonstraten, heeft volgens de gemeente Nijmegen goed uitgepakt. Dankzij het schrappen van de 100 woonstraten, kon er op de strooiroutes efficiënter en sneller worden gestrooid.

Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerde evaluatie van de gladheidsbestrijding. De gemeente erkent dat de verschillende maatregelen van afgelopen winter mede bedoeld zijn om de gladheidsbestrijding betaalbaar te houden.

Bereikbaarheid en veiligheid stad

De gemeenteraad was benieuwd naar de consequenties van de maatregelen en had gevraagd om een snelle evaluatie. Volgens het college van B&W blijkt uit de evaluatie dat de maatregelen tot nu toe goed hebben gewerkt. Waar nodig zijn destijds ook direct aanpassingen gedaan.

De evaluatie is uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de Dar. Daarbij stond de vraag centraal in hoeverre de bewoners last hadden van de maatregel en wat de impact hiervan zou zijn op de bereikbaarheid en veiligheid van de stad.

Strooiroute enigszins aangepast

Het college concludeert dat Nijmegen goed bereikbaar is gebleven en er zich geen ernstige incidenten hebben voorgedaan. Ook waren er niet meer meldingen, klachten en ongevallen dan afgelopen jaren.

Naar aanleiding van klachten en meldingen is de strooiroute enigszins aangepast en zijn er straten alsnog opgenomen in het strooiprogramma. Ook heeft de gemeente gezorgd dat er meer gele zoutkisten beschikbaar waren voor de buurten.   

Deze eerste evaluatie geeft een positief beeld van de genomen maatregelen, maar er zijn meerdere winterseizoenen nodig om een goed beeld te kunnen vormen van de uiteindelijke gevolgen, zo stelt het college. Dat heeft onder meer te maken met de wisselvalligheid van het Nederlandse weer. Daarom blijven gemeente en Dar de situatie in de toekomst monitoren.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}