Extra aandacht ouderenmishandeling en financieel misbruik

Extra aandacht ouderenmishandeling en financieel misbruik

BEUNINGEN – In de gemeente Beuningen wordt dit jaar extra aandacht besteed aan het tegengaan van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting. Zo is er een werkgroep gestart onder de naam 'Alliantie Veilig Financieel Ouder worden Beuningen'. Dit blijkt uit een onlangs bekendgemaakte regionale voortgangsrapportage.

In september van dit jaar komt er een informatiebijeenkomst voor professionals en vrijwilligers over financieel misbruik van ouderen. Bij de vrijwilligers gaat het om mensen vanuit de sector zorg en welzijn, maar ook notarissen, medewerkers van banken en bijvoorbeeld bewindvoerders.

Meer bespreekbaar worden

Op de bijeenkomst wordt onder meer uitgelegd wat men bij een bank allemaal tegenkomt op het gebied van ouderen en financiële uitbuiting. Ook wordt verteld waar een ouderenadviseur, bewindvoerder en maatschappelijk werker allemaal op moet letten.

Verder is er dan een workshop met het thema: het signaleren en bespreekbaar maken van financiële uitbuiting van kwetsbare ouderen. Men gaat ook bij de deelnemers van de bijeenkomst inventariseren aan welke informatie men behoefte heeft.

Uit de voortgangsrapportage komt naar voren dat er vorig jaar onder regie van de GGD speciale activiteiten zijn uitgevoerd, onder meer gericht op het signaleren van ontspoorde mantelzorg en financieel misbruik. Ook is er voorlichting gegeven aan sociale teams en welzijnsorganisaties.

Signaleren ontspoorde mantelzorg

Daarnaast is er allerlei voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zoals een kaart met aanwijzingen hoe men ontspoorde mantelzorg kan signaleren. Verder zijn er regionale activiteiten op de Dag tegen ouderenmishandeling.

Onlangs was er in Beuningen een informatiebijeenkomst voor inwoners onder het motto “Samen Financieel Veilig Ouder worden”. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}