Fusie schoolbesturen vooral vanwege daling leerlingenaantal

Fusie schoolbesturen vooral vanwege daling leerlingenaantal

BEUNINGEN – In de gemeente Beuningen is het aantal leerlingen op de basisscholen in de afgelopen vijf jaar met 20 procent gedaald. In Druten en West Maas en Waal was er in dezelfde periode een daling van 15 procent. Dat blijkt woensdag uit gegevens van de gemeente Beuningen.

De gemeente Beuningen staat positief tegenover de aanstaande fusie van de schoolbesturen Oeverwal (Beuningen) en SPOM (Druten en West Maas en Waal).

De daling van de leerlingaantallen is volgens Beuningen een van de belangrijkste argumenten om een fusie aan te gaan. Door het dalende aantal leerlingen zijn de inkomsten sneller gedaald dan de uitgaven. Door te fuseren, kunnen de schoolbesturen daar beter inspelen.  

Betere spreiding financieel risico

Stichting SPOM en stichting Oeverwal werken al een tijd lang intensief samen en zijn al gezamenlijk gehuisvest in Druten. Volgens beide stichtingen leidt de fusie tot betere onderwijskwaliteit en worden financiële risico’s meer gespreid.

Na de fusie kan het nieuwe bestuur alle scholen openhouden, zo blijkt uit een onderzoek. Beide stichtingen zijn momenteel financieel gezond, zo wordt benadrukt.

Informatieavond voor drie gemeenteraden

Als alle drie de betrokken colleges van B&W instemmen met de fusie, dan wordt de minister om toestemming gevraagd. Als die positief reageert, dan besluiten de gemeenteraden van Beuningen, West Maas en Waal en Druten na de zomer of ze akkoord gaan met de fusie. Waarschijnlijk gebeurt dat in het najaar.  

Over enige tijd wordt er nog een informatieavond gehouden voor de drie gemeenteraden. Binnenkort worden ze daarvoor uitgenodigd.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}