“Geen aandacht voor gezondheidsschade bij windmolenplannen”

“Geen aandacht voor gezondheidsschade bij windmolenplannen”

EWIJK – Volgens de actiegroep Tegenwind uit Ewijk levert de gemeente Beuningen nu al met 38 procent een veel grotere bijdrage aan duurzame energie dan het landelijk gemiddelde van 7 procent. Er is voor Beuningen dus geen noodzaak om met grote spoed in 2040 energieneutraal te zijn, zo meent Tegenwind.

De actiegroep, die zegt te spreken namens zo’n 870 inwoners van de gemeente Beuningen en het dorp Bergharen, kwam onlangs met aanvullende kritiek op de plannen voor windmolens nabij Ewijk.

Stellingen zijn niet te verifiëren

In het in januari bekendgemaakte concept-locatieplan van de Gebiedsraad wordt volgens Tegenwind totaal geen aandacht besteed aan mogelijke gezondheidsschade bij mensen die in de buurt van windmolens wonen. Die komt bovenop de geluidsoverlast en fijnstof-uitstoot door de nabijgelegen snelwegen A50 en A73 en de zwaar vervuilende uitstoot van schepen op de drukbevaren rivier de Waal.

In het locatieplan ontbreekt het aan bronvermeldingen en voetnoten, zo stelt Tegenwind. Daardoor zijn stellingen, beweringen, tekeningen en schematische weergaven niet te verifiëren.

Boterzachte randvoorwaarden

Ook vindt Tegenwind dat randvoorwaarden in het locatieplan boterzacht en vaag zijn geformuleerd. Zo wordt er gesproken over “zo veel mogelijk”, “is niet wenselijk”, “heeft de voorkeur”, “tot een minimum beperken”, en “gestreefd wordt”.  Allemaal hele vage omschrijvingen die veel ruimte laten voor verschillende interpretaties, aldus Tegenwind. Het ontbreekt aan duidelijke criteria.    

De commissie Ruimte van de gemeenteraad van Beuningen vergadert dinsdag 26 maart over het concept-locatieplan voor windmolens en zonnepanelen. Deze openbare vergadering in het gemeentehuis van Beuningen begint om 19.30 uur. Het is de bedoeling dat er tot ongeveer 21.00 uur wordt vergaderd over het locatieplan.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}