Geen actie tegen Polen en permanente bewoning Groene Heuvels

EWIJK – De gemeente Beuningen neemt voorlopig geen maatregelen met betrekking tot het recreatiepark Groene Heuvels in Ewijk. De gemeente publiceert pas in het najaar de ‘Toekomstvisie Groene Heuvels’, waarin het beleid staat geformuleerd voor de komende jaren.

De gemeente wil niet dat de Groene Heuvels een woonpark wordt voor arbeidsmigranten. Volgens diverse bronnen wonen er inmiddels echter al vele tientallen arbeidsmigranten (vooral Polen) op de Groene Heuvels. Ook wordt een onbekend aantal recreatiehuisjes permanent bewoond. Het is zeer de vraag hoeveel huisjes er dit voorjaar en van de zomer nog zullen worden verhuurd aan toeristen en recreanten.

Illegale situaties

De gemeente zegt alleen te handhaven bij illegale situaties waarbij de veiligheid in het geding is, zoals brandgevaar en openbare orde. Als voorbeelden noemt de gemeente hennepplantages en drugsafval.

Het aanpakken van permanente bewoning of bewoning door Polen lijkt de gemeente voorlopig niet van plan te zijn. De gemeente noemt het bestrijden van deze zaken een ingewikkeld en langdurig proces. Bovendien zou de gemeente langdurig advocaten moeten inhuren tegen hoge kosten.

Het park De Groene Heuvels heeft ook een eigen verantwoordelijkheid wat betreft beheer en handhaving, zo stelt de gemeente. Wel gaat de gemeente binnenkort in gesprek met een uitzendbureau, dat woningen op het park inhuurt om (met name Poolse) arbeiders te huisvesten.

Besloten bijeenkomst

Eind januari had de gemeenteraad een besloten bijeenkomst over de Groene Heuvels, waarover niets naar buiten is gebracht. De raadsleden zijn toen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het recreatiepark.

Onlangs heeft de gemeente Beuningen een nieuwe 'Beleidsregel handhaving recreatieve bestemming' opgesteld. Deze gedragslijn geldt voor alle recreatieve bestemmingen, en dus ook voor de Groene Heuvels. Volgens de gemeente staan er geen nieuwe bevoegdheden of te handhaven regels in. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}