Geen afstel maar verder onderzoek naar versmalling Graafseweg

Geen afstel maar verder onderzoek naar versmalling Graafseweg

NIJMEGEN – De Nijmeegse gemeenteraad heeft niet, zoals tot vorige week nog verwacht, een tweede versmalling van de Graafseweg geblokkeerd. De SP, die daar een cruciale rol bij zou spelen, heeft in plaats daarvan steun gevonden bij coalitiepartijen GroenLinks en D66 om nader onderzoek naar de verkeerseffecten af te dwingen voordat er een besluit genomen wordt.

Voor 1 maart

Dat de SP de versmalling van de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg niet ziet zitten werd de afgelopen weken zeer duidelijk. De partij is, net als het grootste deel van de oppositie, bezorgd om de verkeerseffecten van een tweede versmalling en vindt dat deze nog niet goed in beeld zijn gebracht. De opdracht aan het college is nu om verschillende scenario’s in beeld te brengen met de bijbehorende verkeerseffecten en hier voor 1 maart over te rapporteren.

Veiligheidsmaatregelen

‘Het verkeer in Nijmegen gaat de komende jaren 10 tot 20 procent toenemen’, zegt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. ‘Dan is het niet logisch om wegcapaciteit weg te nemen. Overcapaciteit is er op alle wegen, behalve als de boel volloopt. Wegcapaciteit heb je nodig wanneer files staan. Met dynamisch verkeersmanagement, zoals de groene golf en smallere rijstroken, kun je zonder fysieke maatregelen het verkeer beïnvloeden. Maar er is ook een ander, conflicterend belang, en dat is dat bewoners het daar wel graag veiliger willen hebben. We hebben alle verkeersmodellen gezien, maar niet de ontwerpvarianten van de verschillende veiligheidsmaatregelen. Kun je we een ventweg aanleggen, oversteekplaatsen maken? Het is raar dat dat voor de raad niet in beeld is. We willen helderheid krijgen over de verschillende ontwerpvarianten op het gebied van veiligheid en de consequenties daarvan. Omdat de realisatie van de herinrichting voorlopig toch nog niet kan plaatsvinden, is het geen ramp dat we nu twee maanden extra uittrekken voor verder onderzoek.’

Voorkeur

De voorkeur van de SP steekt men echter niet onder stoelen en banken: ‘Onze voorkeur gaat naar twee keer twee rijbanen’, zegt Van Hooft. ‘Maar je moet wel veiligheidsmaatregelen kunnen nemen. Ook over scenario’s die niet onze voorkeur hebben willen we graag gedegen gegevens hebben.’

Teleurgesteld

Jean-Paul Broeren (Stadspartij DNF) is teleurgesteld dat de SP er alsnog niet voor kiest om de motie te steunen van de meeste oppositiepartijen om de versmalling voorlopig niet te laten plaatsvinden. ‘Dit verdere onderzoek gaat weer een bak geld kosten. Dat terwijl iedereen die daar met een hond en een stok loopt kan zien dat de boel gaat vastlopen.’ Ook de Partij van de Arbeid, die de motie mede wilde indienen, kiest er uiteindelijk toch voor om in plaats daarvan met de motie van de SP mee te gaan. De motie van de oppositiepartijen wordt nu tot nader orde aangehouden.

Uitstellen

Wat betreft de VVD zou de beslissing over de versmalling zelf dan ook wel verder uitgesteld worden. ‘Zolang de S100 die beter doorstroomt, is de versmalling van de Graafseweg voor ons geen optie’, zegt raadslid Maarten Bakker. ‘Het effect van zo’n versmalling kunnen we nu waarnemen op het reeds versmalde deel, waar het gewoon onveiliger geworden is. We kunnen ook wachten met deze beslissing tot de renovatie van de Waalbrug afgerond is.’ ‘Dan kunnen we alles wel gaan uitstellen’, zegt Quirijn Lokker (GroenLinks). ‘Wat ons betreft kan de wethouder de graafmachines al bestellen.’ Dit betekent echter niet dat GroenLinks dan ook niet voor de motie van de SP wilde stemmen. ‘Als andere partijen nader onderzoek nodig hebben, dan zijn wij bereid die ruimte te bieden. Zeker omdat het geen vertraging in de realisatie van de herinrichting gaat oplopen.’

'Slechtste leefklimaat van Nijmegen'

Wat betreft wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) is versmalling nodig om het woon- en leefklimaat op de Graafseweg te verbeteren. 'Je moet ervoor zorgen dat verkeer dat daar niet hoort er niet blijft zitten. Als je het mij zou vragen, hebben mensen daar het slechtste leefklimaat van heel Nijmegen. Met de ontwerpvarianten kunnen we laten zien wat verschillende maatregelen betekenen voor het woon- en leefklimaat. Als college denken wij overigens niet dat het kan zonder wegcapactiteit in te leveren.'

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}