Geen bodycams voor Nijmeegse boa’s

Geen bodycams voor Nijmeegse boa’s

NIJMEGEN – De pilot die gedurende 2020 gehouden werd met bodycams voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Nijmegen krijgt geen vervolg. Uit een evaluatie concludeert het college dat de bodycams te weinig opleveren. Boa’s zelf geven wel aan zich veiliger te voelen mét de bodycams.

Evaluatie

Bureau Beke onderzocht het effect van de bodycams. Zij concludeert dat hoewel de veiligheidsdoelstelling behaald is, het ook duidelijk wordt dat de de-escalerende werking van de bodycam op basis van de beelden weinig is waargenomen. Eveneens constateert Bureau Beke dat de bodycam amper iets verandert aan de wijze van handelen door de boa’s. Boa’s hebben relatief weinig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om beelden vast te leggen. Ook is er nauwelijks gebruikgemaakt van beelden ten behoeve van het gezamenlijke leerproces voor opleidingsdoeleinden. Opvallend is wel dat veruit de meeste burgers positief reageerden op de bodycam en boa’s zich er veiliger door voelden.

"Onvoldoende argumenten"

“Het enige wat er duidelijk positief uit komt, is dat boa’s zich veiliger voelen door de bodycams”, zegt burgemeester Hubert Bruls (CDA). “Verder geeft de evaluatie te weinig argumenten om wel door te gaan met de bodycams. Hoewel ik zelf erg voor bodycams ben, vind ik ook dat we zuinig met onze belastingcenten om moeten gaan. De kosten wegen niet op tegen het beperkte effect en het feit is ook dat boa’s in tegenstelling tot de politie een stap terug doen als er dreiging en risico op escalatie ontstaat. Hun werk op straat brengt dus geen grote veiligheidsrisico’s met zich mee. Wat niet is kan nog komen, natuurlijk, maar voor nu zien we ervan af om onze boa’s standaard met bodycams uit te rusten.”

"Veiligheid boa's geen topprioriteit"

Het initiatief om een pilot uit te voeren met bodycams voor boa’s kwam van VVD en Stadspartij DNF. Mede-iniatiefnemer Nick de Graaf (VVD) noemt de uitkomst van de evaluatie ‘bijzonder’. “Ik heb met veel boa's gesproken die er zeer tevreden mee waren. In de rest van het land wordt het massaal ingezet en andere onderzoeken wijzen uit dat het een effectief middel is tegen escalatie. Het is jammer dat college hier geen heil in ziet. Het lijkt erop dat de veiligheid van de boa's geen topprioriteit is voor dit college. We hebben immers in het verleden gezien dat boa's in Nijmegen met zwaar geweld te maken hebben gekregen.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}