Geen concreet anti-rookbeleid regiogemeenten

Geen concreet anti-rookbeleid regiogemeenten

NIJMEGEN / REGIO – De meeste gemeenten in de regio Nijmegen hebben geen concreet uitgewerkt anti-rookbeleid. Wel zeggen de gemeenten dat ze de landelijke discussies over het rookvrij maken van bepaalde locaties nauwgezet volgen.

Zo staat het college van B&W van Berg en Dal in principe positief tegenover uitbreiding van het rookverbod.

Berg en Dal komt waarschijnlijk met initiatieven

Waarschijnlijk komt het college binnen afzienbare tijd met initiatieven op dit gebied. Allereerst kijkt men naar eventuele rookverboden in gemeentelijke locaties, zoals bijvoorbeeld bij het zwembad.

Momenteel zijn er nog geen specifieke locaties binnen de gemeente waar niet gerookt mag worden. Uiteraard geldt in Berg en Dal het landelijke rookverbod in bijvoorbeeld horeca en de werkplek.

In het college van Druten kwam het onderwerp van rookvrije straten en zones tot nu toe niet aan de orde, aldus wethouder Sjef van Elk.

Gezondheid en roken belangrijk onderwerp

Wel vormt gezondheid en roken een belangrijkgespreksonderwerp bij de discussie over het nieuwe collegeprogramma dat in Druten momenteel in de maak is. ‘Wat betreft roken kun je als gemeente in de preventieve sfeer zeker een rol vervullen', zegt Van Elk.

In Wijchen is de wethouder gezondheidszorg metvakantie. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat anti-rokeninitiatieven en -verzoeken vanuit de bevolking serieus door het college van B&W zullen worden beoordeeld.

In Beuningen is het college van B&W heel duidelijk. Over een eventuele uitbreiding van het rookverbod zegt het college geen standpunt in te nemen. Er zijn daar dan ook geen plannen voor rookvrije zones.Vanzelfsprekend is er ook in Beuningen een rookverbod in de horeca, werkplekken, overheidsgebouwen en-ruimtes en sportkantines. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}