"Geen negatieve verkeerseffecten Groenestraat door vestiging van Action"

"Geen negatieve verkeerseffecten Groenestraat door vestiging van Action"

NIJMEGEN – Er zijn geen negatieve verkeerseffecten op de Groenestraat in Nijmegen door de vestiging van een Action in het voormalige pand van de Albert Heijn, die zelf verplaatst is naar een andere locatie aan diezelfde Groenestraat. Dat is de uitkomst van monitoring uitgevoerd door Goudappel Coffeng, een conclusie die onderschreven wordt door het college. De VVD vindt dat de resultaten niet representatief zijn en wil op een later moment een nieuwe meting laten uitvoeren.

Monitoring met resultaten uit september

Vanwege de zorgen van omwonenden voor een verkeersaantrekkende werking van de Action, die afgelopen augustus openging, heeft het college toegezegd een monitoring die eerder al uitgevoerd was om de effecten van de verhuizing van de Albert Heijn te meten te herhalen. Vóór de nieuwe meting al zijn er ter hoogte van de nieuwe locatie van de AH pijlen op de weg aangebracht om automobilisten te attenderen op gebruik van de middenberm om zo de doorstroming te verbeteren. “Om een eerlijke vergelijking in deze tijd van coronamaatregelen te maken, hebben we voor deze aanvulling de verkeersgegevens van september gebruikt”, laat het college weten. “Het verkeer was na de eerste coronagolf in het voorjaar en begin van de zomer in september weer aangetrokken naar net onder het gebruikelijke niveau (circa 95%). In oktober en november werden de coronamaatregelen weer strikter.”

“Geen negatieve verkeerseffecten vanwege de vestiging van de Action”

“Wat we zien in deze aanvullende monitoring, is dat de intensiteiten in september 2020 zijn afgenomen ten opzichte van de eerdere gegevens. Externe factoren die hierbij een rol spelen zijn de coronamaatregelen, waardoor de verkeersdrukte nog niet helemaal op het oude niveau was, en de vermindering van de verkeershinder als gevolg van de renovatie van de Waalbrug, waardoor verkeer minder aanleiding had een alternatieve route door de stad te nemen. In het algemeen zien we ook een sterke verbetering van de verkeersafwikkeling in de avondspits op de Groenestraat ter plaatse van de nieuwe AH als ook ter plaatse van de Action. De resultaten van dit aanvullend onderzoek bevestigen onze verwachtingen dat de drukte op de Groenestraat vooral wordt veroorzaakt door doorgaand verkeer en externe factoren als routekeuze en veranderend verkeersgedrag een belangrijke rol spelen. De ontsluiting van de nieuwe AH functioneert nu zoals verwacht en we zien geen negatieve verkeerseffecten vanwege de vestiging van de Action in het pand dat de AH heeft achtergelaten aan de Groenestraat.”

“Geen aanleiding om toename verkeer te verwachten na corona”

Ondanks dat de meting in september gedaan werd, toen de coronamaatregelen minder streng waren dan nu, vond de meting nog steeds in coronatijd plaats. Ook zat de Action er pas een maand en was het weer in september reden om de fiets te pakken. Zou er dan niet na coronatijd toch een noemenswaardige toename van verkeer komen op de Groenestraat door de komst van de Action? “Er is geen enkele aanleiding toe om dat te denken”, zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “We hebben met deze meting het effect van de aanwezigheid van de Action bekeken. Volgens ons is de belangrijkste conclusie dat er geen grote grote problemen zijn op de Groenestraat. Soms staat het natuurlijk wel eens vol, maar als er al sprake is van een probleem op de Groenestraat en de Muntweg, dan heeft dat te maken met de algemene drukte van het verkeer.”

“Dit is je kop in het zand steken”

“Je kunt natuurlijk niet uitgaan van een meting in dit rare coronajaar”, vindt raadslid Maarten Bakker (VVD). “Het is in ieder geval goed dat het college eindelijk eens erkent dat de Groenestaat vaak vol staat. Het is zelfs nu vaak filerijden rond spitsuur. Dit college versmalt straks de Graafseweg verder en wil de Heyendaalseweg afsluiten voor verkeer, straks gaan weer meer mensen naar hun werk, dus de Groenestraat wordt alleen nog maar drukker. Ik ga vragen of we dit onderzoek nog een kunnen doen in een jaar dat wel realistische cijfers geeft, want dit is gewoon je kop in het zand steken.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}