Gelderse actie voor aanplant 100.000 bomen en struiken

Gelderse actie voor aanplant 100.000 bomen en struiken

REGIO – Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is samen met de provincie een actie gestart om de komende tijd 100.000 bomen en struiken te planten. Dankzij financiële steun van de provincie kan men tegen aantrekkelijke voorwaarden landschappelijke beplanting aanschaffen.

De 100.000 bomen en struiken kunnen aankomend plantseizoen worden aangeplant door middel van drie regionale acties, waaronder de actie heggen en hagen in het rivierengebied. Daarnaast start provinciaal de actie voor de aanplant van schaduwbomen. In elke regio wordt er een informatiebijeenkomst gehouden.

Herstel heggen en hagen

Landschapsbeheer Gelderland start in het rivierengebied twee acties: het herstel van heggen en hagen en de aanplant van schaduwbomen. Volgens projectleider Saskia Bemer van SLG vormen heggen en hagen waardevolle en beeldbepalende elementen in het rivierengebied. Boeren gebruikten heggen duizenden jaren als terreinafscheiding voor vee of wild en voor de productie van hout.  

Geleidelijk heeft prikkeldraad de heggen vervangen. Daardoor verloor de heg haar functie en is daardoor langzaam uit het landschap verdwenen. De heggen zijn volgens Saskia Bemer echter belangrijk voor de natuur. Door grote variatie in begroeiing en microklimaat bieden ze planten en dieren veel mogelijkheden.   

Belangrijke rol voor bomen

De projectleider van Landschapsbeheer Gelderland roept de Gelderlanders op om mee te helpen en een patrijzenhaag, bijenhaag of een knip- en scheerheg aan te planten. In het oude cultuurlandschap hebben bomen altijd een belangrijke rol gespeeld. Zo leverden de bomen zaag-, en timmerhout, maar zorgden ze ook voor schaduw in de laan en schaduw voor het vee.

Bovendien leggen bomen en struiken CO2 vast en zorgen voor schone lucht. De extra aanplant van bomen en struiken helpt mee bij de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, zegt Saskia Bemer.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}