Gemeente Druten kreeg vorig jaar 14 klachten

Gemeente Druten kreeg vorig jaar 14 klachten

DRUTEN – Bij de gemeente Druten zijn vorig jaar door de inwoners in totaal 14 schriftelijke klachten ingediend tegen het ambtelijk apparaat. Dat zijn er drie meer vergeleken met het jaar ervoor. Dat staat in het ‘Jaarverslag interne klachtbehandeling 2018’ van de gemeente Druten.

Zes klachten hadden betrekking op bejegening door een ambtenaar, en er waren zes inwoners die een klacht hadden omdat naar hun mening iets niet correct was afgehandeld. Verder waren twee inwoners het niet eens met de informatieverstrekking en vallen twee klachten onder de kop ‘diversen’.

Geen namen in jaarverslag

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en er staan in het Jaarverslag dan ook geen namen.

Van de 14 klachten zijn er 9 op een informele wijze afgedaan en is één klacht niet in behandeling genomen. Vier klachten zijn uiteindelijk volgens de klachtenregeling behandeld, waarvan er één qua behandeling nog doorloopt in 2019. De drie klachten die de klachtenregeling hebben doorlopen, zijn alle drie ongegrond verklaard.

Naar aanleiding van alle klachten zijn de betrokken medewerkers van de gemeente aangesproken en zijn er afspraken gemaakt hoe zaken beter kunnen verlopen. Druten vindt dat een gemeente kan leren van de bij haar binnengekomen klachten. Zo kan men mogelijk de dienstverlening op bepaalde punten verbeteren.

Drie klachten gemeentelijke ombudsman

Uit het Jaarverslag ‘Gemeentelijke ombudsman 2018’ blijkt dat er vorig jaar drie keer een beroep is gedaan op de ombudsman. Deze meldingen hebben geen van alle geleid tot een klachtbehandeling met uitspraak.

Twee van de drie meldingen zijn terugverwezen naar de gemeente, omdat de interne klachtenprocedure nog moet worden doorlopen. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}