Gemeente Nijmegen heroverweegt openhouden tippelzone

Gemeente Nijmegen heroverweegt openhouden tippelzone

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen heroverweegt het in stand houden van de tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat. Een rapport van Bureau Beke laat zien dat het aantal actieve straatsekswerkers nadrukkelijk aan het dalen is. GGD, IrisZorg en de politie zien niets in het sluiten van de zone voor legale straatprostitutie.

Nijmegen hoort samen met Groningen, Arnhem en Utrecht tot de laatste vier steden in Nederland waar legaal getippeld kan worden in een speciale tippelzone. Gemeenten die de tippelzone in de afgelopen jaren sloten, hebben de indruk dat slechts een geringe verplaatsing van straatprostitutie naar andere delen van de stad heeft plaatsgevonden.

Rapport

Het rapport van Bureau Beke geeft een gedetailleerd beeld van de huidige stand van zaken wat betreft de tippelzone. Bij de invoering van de registratieplicht in 2007 is aan 42 prostituees een registratie afgegeven voor de tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat. Van hen blijken er momenteel nog 14 werkzaam op de tippelzone. Van de overige straatsekswerkers blijken er 8 te zijn overleden, dan wel hun pas nooit te hebben opgehaald of die weer te hebben ingeleverd. Het aantal straatprostituees dat zonder registratie in Nijmegen tippelt wordt door professionals geschat op ongeveer 10 personen. De sekswerkers met registratie geven aan het prettig te vinden dat ze op de zone veilig kunnen werken onder toeziend oog van een toezichthouder. De sekswerkers zonder registratie die buiten de tippelzone tippelen, geven aan graag een pasje te willen hebben zodat ze veilig kunnen werken. Zij lopen door de afwezigheid van toezicht buiten de zone een hoger risico op beroving, mishandeling of verkrachting. Van de 16 in Nijmegen wonende geregistreerde straatsekswerkers ontvangen er 9 een uitkering. Van de 14 geregistreerde sekswerkers die momenteel op de zone tippelen, zijn er minstens 8 verslaafd aan harddrugs. Een kleine groep van 4 sekswerkers die niet verslaafd is aan harddrugs woont buiten Nijmegen. Er zijn relatief weinig overlastmeldingen in relatie tot de tippelzone.

Keerzijde

Het kost de gemeente jaarlijks ruim vier ton om de tippelzone en de bijbehorende huiskamer open te houden. ‘De keuze voor sluiting is de meest voor de hand liggende,’ meldt het college per brief aan de raad. ‘De keerzijde is echter dat we ervan uit mogen gaan dat de betrokken straatsekswerkers dan illegaal gaan tippelen.’ Omdat daar geen toezicht op is, lopen de prostituees tevens een groter risico op beroving, mishandeling of verkrachting. ‘Uit sluitingen elders in het land weten we dat de registraties bij de politie over criminaliteit en overlast hierdoor tijdelijk stijgen, maar dat ze na het eerste jaar ook weer dalen. Maar de argumenten die pleiten tegen dit scenario vormen de belangrijkste redenen om de voorzieningen te handhaven met uitbreiding van het aantal registraties. Los van het morele argument dat daartegen pleit, lopen we het risico dat we het fenomeen straatprostitutie blijven faciliteren voor nieuwe lichtingen sekswerkers. Ons huidige beleid heeft juist tot doel om op termijn mogelijk te komen tot een definitieve afbouw van de tippelzone. Openhouden en nieuwe registraties toestaan zou betekenen dat we dat doel loslaten.’

Nieuwe registraties

‘Wij pleiten er voor om de tippelzone en huiskamer open te houden,’ laat de GGD weten. ‘Uitgangspunt voor ons is dat het gebruik van de tippelzone gericht moet zijn op veiligheid en gezondheid.’ Ook geeft de GGD aan van het ‘uitsterfbeleid’ af te willen. IrisZorg laat de gemeente weten een voorkeur te hebben voor beperkte toelating van nieuwe registraties. ‘Voor verslaafde vrouwen die illegaal tippelen en voor wie een veiligheidsrisico geldt.’ De politie is ook voor openhouden van de tippelvoorzieningen en het verlenen van nieuwe vergunningen onder bepaalde voorwaarden. ‘Het verlenen van het aantal vergunningen kan tot een bepaald maximum beperkt worden,’ stelt men voor. ‘Een vergunning kan ook aan een termijn gekoppeld worden van bijvoorbeeld twee jaar. Het woonachtig in Nijmegen zijn zou een voorwaarde kunnen zijn. Uitbreiding van de werktijden van het team Toezicht en Handhaving na 21.00 zou kunnen ondersteunen bij uitbreiding van het werkaanbod door toename aantal straatsekswerkers.’

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}