Gemeente Nijmegen neemt maatregelen om wachttijden wijkteams te verkorten

Gemeente Nijmegen neemt maatregelen om wachttijden wijkteams te verkorten

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen neemt een aantal maatregelen om de oplopende wachttijden bij de Sociale Wijkteams aan te pakken. Tot het einde van het jaar 2020 worden herindicaties en eenvoudige WMO-vragen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of vervoer, versneld afgehandeld. Hiermee wordt de wachttijd korter en is er meer personeel beschikbaar voor de intakes van zorgaanvragen. Ook wil het college twee brede basisteams gaan instellen: één voor Jeugd en Gezin en één voor volwassenen.

Maatregelen

‘Inwoners van Nijmegen weten de wijkteams goed te vinden, maar wachten te lang op een indicatiegesprek én op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben’,  zegt wethouder Grete Visser (D66). ‘Er zijn een heleboel taken belegd bij de Sociale Wijkteams. Daarmee is een mooi fundament gelegd, maar omdat er zoveel toeloop is lopen de wachttijden op, en door alle aanvragen blijft er te weinig tijd over voor hulpverlening.' Om de wachttijd op kortere termijn te verkorten worden tot het einde van het jaar de volgende maatregelen genomen:

  • Van inwoners die vanaf 2015 bekend zijn en een zorg in natura indicatie hebben wordt de indicatie verlengd met 2 jaar. Mensen met begeleiding via persoonsgebonden budget (PGB) krijgen wel een herindicatie.
  • Voor inwoners van 75 jaar en ouder geldt een kortere afhandeling voor de aanvraag voor huishoudelijke hulp. Zij krijgen een verlenging van hun indicatie voor huishoudelijke hulp.
  • Inwoners met een meerjarige indicatie voor huishoudelijke hulp die afloopt krijgen 15 maanden verlenging. Dit geldt niet voor kortlopende indicaties (tot 1 jaar). Dit gaat vaak om tijdelijke inzet bij het herstellen van een operatie.
  • Voor inwoners van 75 jaar en ouder geldt een kortere afhandeling voor de aanvraag voor taxivervoer of een transport-rolstoel. Dit geldt niet voor andere medische begeleiding of individueel vervoer.

Geen negatieve gevolgen

‘Met deze maatregelen wordt de werkdruk en wachttijd aangepakt, zonder negatieve gevolgen voor de ervaren kwaliteit van zorg’, zegt de gemeente. ‘Het doel is om het gros van de vragen aan het wijkteam binnen 4 tot 6 weken te behandelen en dat 95 procent van de wachttijd binnen de grens van 10 weken blijft. Langere wachttijden kunnen worden voorkomen als daar een inhoudelijke aanleiding voor is.’ De maatregelen geven geen voorrang op de wachtlijst. Aanvragen kunnen op de gebruikelijke manier worden gedaan. 

Brede basisteams

Ook worden als het aan het college ligt de sociale wijkteams uitgebreid met meer professionals die direct hulp kunnen bieden zonder indicatie. ‘Dit noemen we brede basisteams. Daarnaast houden we een breed palet aan tweedelijns zorg beschikbaar via zorgaanbieders.’ De eerste stap is het vormen van brede basisteams voor Jeugd en Gezin, die in wijken bij de kinderopvang en op scholen de basishulp en de toegang naar specialistisch zorg gaan bieden. ‘De noodzaak om te starten met deze brede basisteams is groot omdat de taken nu versnipperd zijn en het financiële tekort op het jeugd groot is.’ Het college stelt voor om een aanbestedingsprocedure te starten voor het vormen van de brede basisteams Jeugd en Gezin. Het streven is dat deze teams per 2021 starten. Ook komen er brede basisteams voor volwassenen. Hiervoor wordt tot de zomer van 2020 de tijd genomen om een besluit voor te bereiden.

Maatwerk

Met de invoering van deze brede basisteams zijn er in toekomst meer directe hulpverleners in de wijk beschikbaar, zegt het college. ‘Belangrijke kanttekening is dat inwoners de keuze hebben om hulp van het brede basisteam te krijgen of van een zorgaanbieder. Het wijkteam wordt uitgebreid met aanvullende professionals, maar bij maatwerk, zorg die het basisteam niet kan leveren, wordt direct een zorgaanbieder met expertise ingezet. Op deze manier groeien we langzaam toe naar het doel dat 80 procent van de hulpvragen in het brede wijkteam wordt behandeld en 20 procent bij een zorgaanbieder.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}