Gemeente Nijmegen zet extra in op schuldpreventie

Gemeente Nijmegen zet extra in op schuldpreventie

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen zet van 2019 tot en met 2022 extra in op preventie van schulden bij huishoudens. De gemeente investeert extra in de dienstverlening met de inzet van financieel experts in elke wijk voor informatie, een gesprek en hulp op maat.

In 2019 start een campagne waarmee de gemeente Nijmegen financiële problemen gemakkelijker bespreekbaar wil maken.

Vroeg stadium

De ambitie van de gemeente is dat inwoners met financiële zorgen eerder in gesprek gaan over hun zorgen zodat schulden voorkomen worden. ‘Rood staan, je baan verliezen en je vaste lasten niet meer kunnen betalen, onverwacht tegen hoge ziektekosten oplopen: het kan iedereen gebeuren,’ zegt wethouder Renske Helmer. ‘We hopen meer mensen te bereiken in een vroeg stadium, omdat met een klein beetje ondersteuning erger kan worden voorkomen.’ De gemeente wil ook meer gebruik gaan maken van apps en websites die overzicht bieden van inkomsten en uitgaven of van regelingen en toeslagen.

Doorzetten pilots

Pilots met schuldhulpverlening die in 2018 werden uitgevoerd, worden in de nieuwe aanpak geïmplementeerd. Het gaat om budgetbeheer en -coaching en de inzet van financieel experts. In elk stadsdeel is een financieel expert beschikbaar die helpt om passende hulp te vinden, waardoor een traject sneller in gang gezet kan worden. Daarnaast wordt vroege signalering ingezet, waarbij samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven ervoor zorgt dat klanten eerder in beeld komen voor schuldhulpverlening.

Huishoudens

Naar schatting ervaren 15.000 Nijmeegse huishoudens financiële zorgen, waarvan nu nog ongeveer 3000 tot 3500 worden bereikt. Huishoudens met problematische schulden hebben een gemiddelde schuld van ongeveer 45.000 euro en hebben gemiddeld tien schuldeisers. De maatschappelijke kosten van problematische schulden bedragen ongeveer 100.000 euro per casus.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}