Gemeente Overbetuwe bestrijdt eenzaamheid onder ouderen

Gemeente Overbetuwe bestrijdt eenzaamheid onder ouderen

OVERBETUWE – De gemeente Overbetuwe gaat de eenzaamheid onder ouderen aanpakken. Het college van B&W heeft donderdag aangekondigd dat men daarvoor aansluit bij de landelijke campagne “Eén tegen eenzaamheid”.

Daarmee geeft het college gehoor aan een motie die de gemeenteraad op 2 juli had aangenomen. Eenzaamheid onder ouderen doorbreken, kan onder meer door dit eerder te signaleren en het beter bespreekbaar te maken.

Uit de cijfers blijkt dat in Overbetuwe gemiddeld 8 procent van de 65-plussers ernstig eenzaam is. Ook is bijna de helft van de ouderen sociaal eenzaam; dat wil zeggen dat men geen of weinig vrienden, kennissen of collega’s heeft. Deze cijfers komen vrijwel overeen met de landelijke situatie.

Eenzaamheid onder ouderen geen nieuw thema

Mensen met een lage opleiding zijn vaker ernstig eenzaam (16 procent), evenals personen met een chronische aandoening (17 procent).

Eenzaamheid onder ouderen is geen nieuw thema en volgens de gemeente draagt de gehele samenleving hiervoor verantwoordelijkheid. Er zijn in Overbetuwe al de nodige (succesvolle) initiatieven. Zo zijn er huisbezoeken bij 75-plussers en diverse eetgroepen in de kernen. Er zijn tevens allerlei ontmoetingsactiviteiten in de dorpshuizen, wandelgroepen en online platforms.  

De maatschappelijk werkers van Forte Welzijn gaan om te beginnen de bestaande ontmoetingsactiviteiten voor ouderen beter toegankelijk maken. Verder worden er specifiek in de vakantieperiode in de zomer extra activiteiten opgezet.

Structurele aandacht voor eenzaamheid

De huisbezoeken bij 75-plussers worden geïntensiveerd en men probeert een netwerk te creëren rondom eenzame mensen. Ook moet er binnen de gemeente Overbetuwe structurele aandacht komen voor het thema eenzaamheid.

Door aan te sluiten bij het initiatief ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie VWS (welzijn) krijgt de gemeente toegang tot adviezen en hulpmiddelen vanuit het rijk.

Het college wijst er op dat eenzaamheid zich vaak voltrekt in een negatieve spiraal. Iemand die zich eenzaam voelt, trekt zich meestal terug en wordt zo nog eenzamer. Vanwege de aanstaande vergrijzing is het een probleem dat waarschijnlijk alleen maar zal toenemen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}