Gemeente Overbetuwe wil brede visie op burgerparticipatie

Gemeente Overbetuwe wil brede visie op burgerparticipatie

OVERBETUWE – In de gemeente Overbetuwe is vaak sprake geweest van burgerparticipatie (inspraak), maar het ontbreekt aan een integraal beleid en gemeentelijke visie op dit terrein. Dat constateert de Rekenkamer in een kritisch rapport.

Dit rapport wordt deze week door raadsleden besproken in een voorbereidende vergadering op de gemeenteraad.

Het college van B&W is het eens met de conclusie van de Rekenkamer dat Overbetuwe een overkoepelende visie moet formuleren wat betreft burger- en overheidsparticipatie. Zo’n algehele integrale visie is volgens de Rekenkamer noodzakelijk om de verwachtingen die leven bij de inwoners af te stemmen op de verwachtingen die leven bij het gemeentebestuur.

Inspraak en participatie steeds ad hoc

In het verleden zijn inspraak- en participatietrajecten in de praktijk steeds op ad hoc basis geregeld. Er lag geen gemeentelijke visie aan ten grondslag.

Bij de gemeenteraad leeft al langer de wens om meer te investeren in burgerparticipatie, ofwel inspraak door de burgers. De raad wil dat de inwoners duidelijker weten wanneer ze recht hebben op burgerparticipatie (inspraak) en hoe dat dan wordt georganiseerd.

Ook wil de gemeenteraad helder krijgen wat hun eigen rol is en welke bevoegdheden men dan heeft ten aanzien van inspraakprojecten.

Gemeente luistert onvoldoende naar inwoners

Uit onderzoek blijkt dat slechts 31 procent van de inwoners van Overbetuwe vindt dat de gemeente voldoende luistert naar haar inwoners. Zo’n 40 procent van de mensen is van mening dat de gemeente voldoende ruimte biedt aan inwoners en organisaties om hun ideeën en initiatieven te realiseren. Landelijke onderzoeken geven ongeveer dezelfde percentages.

Het college van B&W zegt in Overbetuwe een beweging te willen inzetten richting een meer bescheiden overheid, die juist de kracht van de inwoners en de gemeenschap meer wil benutten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}