Gemeente schiet hockeyclub RKHV Union te hulp

Gemeente schiet hockeyclub RKHV Union te hulp

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen steekt een helpende hand uit naar hockeyvereniging RKHV Union door garant te staan voor de bekostiging van een nieuwe toplaag voor heen van haar watervelden. Het veld dreigt door de hockeybond afgekeurd te worden. De mat, die in 2000 werd aangelegd, was al langer aan vervanging toe. De vereniging kon dit echter financieel niet opbrengen.

Maatschappelijk belang

RKHV Union is met 1200 leden, waarvan ruim 700 jeugdleden, een grote vereniging met een aanzienlijk maatschappelijk belang als het aan de gemeente ligt. De club komt echter al twee velden tekort, waardoor het herstellen de toplaag van het veld in kwestie niet meer uitgesteld kan worden. Eigenlijk was deze actie al voor 2019 ingepland.

Niet alleen

‘Met deze garantstelling blijft het hockeyveld bespeelbaar en inzetbaar voor de breedtesport,’ laat wethouder Bert Velthuis (SP) de raad middels een collegevoorstel weten. ‘Verenigingen willen clubhuizen bouwen, op orde houden, uitbreiden of aanpassen aan de maatschappelijke rol die ze spelen in hun wijk. Maar dat kunnen zij niet alleen. Als vrijwilligersorganisatie hebben ze beperkte financiële mogelijkheden en krijgen ze vaak geen geldlening bij een bank.’

Garantstelling

De gemeentelijke hulp past in het beleidsplan Sport en Bewegen 2017-2020. De garantstelling bedraagt € 142.500 voor de duur van 12 jaar, met een jaarlijkse afbouw van bijna € 12.000. Velthuis is niet bang dat de club niet aan haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. ‘De sterke betrokkenheid van veel leden, een krachtdadig bestuur en een groot ledenbestand geeft, samen met een positieve meerjarenbegroting, het vooruitzicht dat de vereniging in staat is om de komende jaren haar financiële verplichtingen na te komen.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}