Gemeente stelt compliment voor inclusieve sportverenigingen in

Gemeente stelt compliment voor inclusieve sportverenigingen in

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen gaat vanaf 2020 een compliment uitdelen voor inclusieve sportverenigingen. Het is een uitvoering van een motie die ingediend werd door PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman.

Inclusieve stad

Met het ‘Compliment inclusieve sportvereniging’ wil de gemeente Nijmeegse sportverenigingen die een diversiteits- en inclusiebeleid hanteren, uitdragen en naleven belonen. ‘Met de ontwikkeling van hun aanbod dragen zij bij aan de uitstraling van Nijmegen als inclusieve stad. Tegelijkertijd kan dit ook een stimulans voor verenigingen zijn om hiermee (verder) aan de slag te gaan. Hiermee bevorderen we diversiteit en inclusiviteit binnen de sportvereniging en zetten we stappen in onze ambitie om Nijmegen steeds inclusiever te maken.’

Compliment

Het ‘Compliment inclusieve sportvereniging’ wordt jaarlijks, voor de komende drie jaren tot en met 2022, toegekend. De eerste toekenning vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020. Jaarlijks komen er drie sportverenigingen in aanmerking voor het compliment. Eén Nijmeegse sportvereniging wordt beloond met een bedrag van 3.000 euro, en twee andere Nijmeegse sportverenigingen ontvangen ieder 1.000 euro. Sportverenigingen kunnen zichzelf voordragen voor het compliment. Er is een reglement opgesteld op basis waarvan de jury de inzendingen kan beoordelen. Dit reglement is openbaar en biedt de sportverenigingen tevens handvaten voor hun inzending.

Jury

De taak van de jury, samengesteld uit een vertegenwoordiging van diverse adviescommissies uit het sociale domein aangevuld met één of twee personen die van grote verdiensten zijn voor de Nijmeegse sport, is vervolgens het beoordelen van inzendingen van sportverenigingen en het voordragen van kandidaten die in aanmerking komen voor het compliment. De wethouder Sport kan met mandaat van het college een besluit over toekenning van het compliment nemen.

Voor iedereen toegankelijk

‘Mooi dat het college voortvarend aan het werk gegaan is hiermee’, vindt Ammar Selman (PvdA). ‘Mijn motie was bedoeld om vanuit een positieve grondhouding de inclusiviteit in sport aan te zwengelen en vanuit daar verder te bouwen. Sport is immer van iedereen en moet dus ook voor iedereen toegankelijk zijn.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}