Gemeente Wijchen krijgt 36 klachten

Gemeente Wijchen krijgt 36 klachten

WIJCHEN – De gemeente Wijchen heeft vorig jaar 36 schriftelijke klachten ontvangen van inwoners. Daarvan zijn er liefst 13 ingediend door slechts twee personen, die door de gemeente dan ook worden omschreven als “veelklager”.

Dat blijkt maandag uit het Jaarverslag “Interne klachtenbehandeling gemeente Wijchen 2018”. Het jaar ervoor waren bij de gemeente 24 klachten binnengekomen over het ambtenarenapparaat.

Informele afwikkeling

In 2017 zijn uiteindelijk álle klachten informeel afgewikkeld en bovendien allemaal tot tevredenheid van de klager. Ook over 2018 is het merendeel van de klachten via een informeel traject en naar tevredenheid van de burger afgerond. Twee klachten zijn vorig jaar doorverwezen naar een andere instantie.

Volgens het college van B&W leren de klachten dat het erg belangrijk is dat de inwoners tijdig en volledig door de gemeente worden ingelicht. Ook blijkt steeds weer dat brieven aan inwoners in duidelijke en begrijpelijke taal moeten zijn geschreven.    

Eén klachtbehandeling ombudsman

De ombudsman, mevrouw dr. J. Assen, heeft in 2018 in totaal 7 meldingen ontvangen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot één klachtbehandeling, terwijl 2 meldingen eerst nog de interne klachtbehandeling van de gemeente moeten doorlopen.

Verder bleken 2 meldingen niet-ontvankelijk en werden 2 meldingen doorverwezen naar een andere afdeling. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}