Gemeente Wijchen stopt samenwerking Rondom Wijchen

Gemeente Wijchen stopt samenwerking Rondom Wijchen

WIJCHEN – De gemeente Wijchen gaat de jeugdhulp en de taken voor de Wmo anders inrichten. Met ingang van volgend jaar stopt Rondom Wijchen, een samenwerkingsvorm van zorg en welzijnsaanbieders in de gemeente Wijchen. Voor de ontvangers van zorg verandert er overigens niets.

Voor dit jaar ontving Rondom Wijchen bij de start 11,2 miljoen euro subsidie voor zorgkosten en na ophoging afgerond 14 miljoen euro.

Zowel het college van B&W als het bestuur van Rondom Wijchen zijn tot de conclusie gekomen dat de samenwerking beëindigd moet worden. De complexiteit van de organisatie en de ontwikkelingen vanuit Den Haag zijn de belangrijkste redenen voor deze koerswijziging.

Organisatievorm is te complex

De in 2017 gezamenlijk gekozen organisatievorm blijkt te complex, waardoor de beoogde innovatie onvoldoende van de grond is gekomen, aldus de gemeente. Het terugdringen van de oplopende kosten voor zorg en bedrijfsvoering is daardoor niet gelukt.

Daarnaast heeft de regering recent aangegeven van plan te zijn het jeugdhulpstelsel te willen hervormen. Hierdoor ontstaat volgens de gemeente een geheel andere en nieuwe situatie.

Om de continuïteit van de zorg en welzijn te garanderen, neemt de gemeente Wijchen in goed overleg met Rondom Wijchen de leverancierscontracten over. De toegang tot zorg voor inwoners blijft georganiseerd via het sociale wijkteam, waardoor er voor de cliënten niets veranderd. Volgens recent onderzoek wordt de kwaliteit van zorg in Wijchen positief gewaardeerd.

“Andere aanpak is nodig”

Wethouder Titus Burgers: “We kunnen niet ontkennen dat we - net als de meeste gemeenten in Nederland - een tekort hebben voor de uitvoering van de taken in met name de jeugdzorg en de ondersteuning thuis. Een andere aanpak is nodig.”

De gemeente wil volgens de wethouder voortaan veel meer optreden als regisseur en niet alleen als opdrachtgever en subsidieverstrekker. “De uitvoering laten we met vertrouwen over aan de ervaren spelers op het gebied van zorg en welzijn. Mensen en organisaties die weten wat hier speelt, omdat ze nu ook al actief zijn in Wijchen,” aldus wethouder Burgers.

Rondom Wijchen is een zorgcoöperatie van lokale en regionale aanbieders van welzijn en zorg in de gemeente Wijchen en kent geen winstdoelstelling. Daarnaast is Rondom Wijchen ook verantwoordelijk voor de aansturing van het Sociaal Wijkteam.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}