Gemeente Wijchen wil geen verbod op oplaten ballonnen

Gemeente Wijchen wil geen verbod op oplaten ballonnen

WIJCHEN – Het college van B&W van Wijchen is niet van plan om in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) een verbod op te nemen om ballonnen op te laten. Dat antwoordt het college op raadsvragen van de fracties van de PvdA en de partij Sociaal Wijchen.

Volgens het college speelt het probleem met ballonnen in Wijchen nauwelijks en is handhaving heel lastig, zo niet onmogelijk. Eventuele controle op zo’n verbod zou onevenredig veel inzet vragen van de BOA’s, zo stelt het college. Overigens zegt het college wel bereid te zijn om organisaties, bedrijven en evenementen te vragen om af te zien van het oplaten van ballonnen.  

Gevolgen van ballonnen ‘verschrikkelijk’

De PvdA en Sociaal Wijchen maken zich wel zorgen over de schadelijke gevolgen van het massaal oplaten van ballonnen voor dieren en milieu. Volgens beide partijen is het nog steeds populair om ballonnen op te laten, bijvoorbeeld bij evenementen.

Tellingen op het strand laten zien dat er steeds meer ballonresten en linten gevonden worden. De gevolgen voor dieren zijn verschrikkelijk. Ze raken verstrikt in de linten en de ballonresten worden in magen van vogels en zoogdieren teruggevonden, aldus PvdA en Sociaal Wijchen.

Ontmoedigingsbeleid oplaten ballonnen

De ballonnen dragen ook bij aan het verergeren van de plastic soep en zwerfafval in de natuur. Biologisch afbreekbare ballonnen en touwtjes zijn ook geen optie, want het afbreekproces verloopt te langzaam, zeggen beide partijen. Ze wijzen er op dat de Tweede Kamer in 2014  een motie heeft aangenomen, waarin gemeenten gevraagd wordt om het oplaten van ballonnen te gaan ontmoedigen.

Volgens de actiegroep Ban de Ballon gingen er in 2017 in minstens drie gevallen in Wijchen ballonnen de lucht in en vorig jaar werd eenmaal ballonnen opgelaten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}